MIJN GEVOERDE CORRESPONDENTIE OP 26 FEBRUARI VANAF MEI 1995

Aansluitend aan mijn gevoerde correspondentie op 25 februari vanaf mei 1995memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op 26 februari vanaf 1995 Kruistocht ter attentie van Jonkheer Carel van Nispen tot Sevenaer1996 Uw kenmerk SG96/U1 (2) ter attentie van Minister Hans Dijkstal van Binnenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden1996 Plan de empresa (2) para el Malaca Instituto 1998 Visita – Carta dirigida al Presidente del Gobierno del Reino de España 1998 Partnership1998 Voorlopige aanmelding ter attentie van Meeeting Point te Leiden 1998 Audiencia a la atención del Príncipe de Asturias1998 Audiencia a la atención de Su Majestad El Rey en 1998 Rolls around The Clock ter attentie van Prof.Dr. J.G. Knol.