INGRID VAN ENGELSHOVEN VAN D66

Na verzending van mijn bericht over Gerben-Jan Gerbrandy van D66 keer ik terug naar de kandidatenlijst van D66 voor de komende parlementsverkiezingen op 15 maart 2017. Op plaats 5 staat Ingrid van Engelshoven (50). Ik citeer: “Den Haag – “Het is helaas nog niet vanzelfsprekend dat iedereen gelijke kansen krijgt. Ik wil perspectief bieden en zorgen voor een samenleving met gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt”. Dat dient dan ook te gelden voor Nederlandse hispanisten. WIJ hispanisten zijn idealisten. Ik zal niet de enige zijn die gedurende zijn hele leven de ontwikkeling van het Spaans in Nederland en de hieraan gekoppelde werkgelegenheid uit eigen middelen heeft gefinancierd. Mijn studie Spaanse taal- en letterkunde heb ik kunnen betalen door gedurende de periode 1970-1977 keihard te werken voor een salaris als onderwijzer. Verolgens heb ik het Frans-Spaans Instituut van de grond af moeten opbouwen om een bescheiden boterham te kunnen verdienen. NIOW-Talen heeft mij een salaris kunnen verschaffen totdat er geen middelen meer beschikbaar waren en de Baak idem dito. Een kwart miljoen euro heb ik uit eigen zak geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Instituto Cervantes en het hieraan gekoppelde relatienetwerk. En als er niet gauw iets gebeurt loop ik de kans om vanaf 9 november van dit jaar onder de armoedegrens te komen te leven. Hoezo gelijke kansen?

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten waarin Ingrid van Engelshoven is vermeld: 14 april 2010 Alexander Pechtold en de codes 361106 en 95064Maandag 11 oktober 2010 Rondom Paleis Huis De Voorst te EefdeMaandag 21 februari 2011 Terug uit GranadaMaandag 9 januari 2012 Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Koninklijke OntwikkelingenDinsdag 24 januari 2012 Beatrix, Oranje onder vuur Deel 4 en de themadag over de Europese schuldencrisis te CulemborgZondag 22 april 2012 Hervormen.nu en Cervantes.nuVijdag 11 mei 2012 De stip aan de horizon en Zaterdag 26 mei 2012 Ad Kreuger en het adres Neude 30C te Utrecht. Ingrid van Engelshoven is thans locoburgemeester van ‘s-Gravenhage en is afkomstig uit Delfzijl.