VOOR DE GOEDE ORDE: OVERZICHT VAN VERMELDING D66-BESTUURDERS

Aansluitend aan mijn bericht over Kees Verhoeven van D66 vervolg ik met onderstaande samenvatting van mijn vermelding van bestuurders en potentiële bestuurders van D66 binnen het kader van het Beleidsplan Cervantes Benelux en de komende parlementsverkiezingen op 15 maart 2017 met een ‘saludo afeccionado’ aan onze collega Frédérique Bauer in de Residentie van het Koninkrijk der Nederlanden: Mijn belangrijkste Valentijnskaart en de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten Generaal op 15 maart 2017 met het oog op D66Rob Jetten van D66 –  Pia Dijkstra van D66Mr Thom de Graaf van D66 –  Alexander Rinnooy Kan van D66  – Sophie in ‘t Veld van D66Gerben-Jan Gerbrandy van D66Ingrid van Engelshoven van D66  en Kees Verhoeven van D66.