REIS NAAR FATIMA

Aan: Irene Vroege (NCCS). Na verzending van Por Favor aan De voormalige Statutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak CC De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, De Voorzitter van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, De Voorzitter van de Nederlandse Club Costa del Sol en mijn beide zoons heb ik mijn pensioen van AEGON nog niet ontvangen. Zodra zij hebben besloten tot hun participatie in Cervantes Verzekeringen zal ik het verschuldigde bedrag ad 415 euro ogenblikkelijk overmaken op de rekening van de Evenementencommissie.