BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DIRECTEUR MARCEL WINTELS VAN DE BAAK IN NOORDWIJK

Aan: Directeur Marcel Wintels van het VNO/NCW Management Centrum De Baak CC Drs E.H. Halbertsma Geachte heer Wintels, Ik ben een Baakman in Hart en ziel. Ik heb nog niet het genoegen mogen smaken met u persoonlijk kennis te maken. Ik vraag hiermee echter aandacht voor het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux dat op de Baak is geboren. Daarom stel ik u hiermee in kennis van het bericht dat ik met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen  op 15 maart aanstaande heb verzonden aan De voormalige Statutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak CC De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, De Voorzitter van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, De Voorzitter van de Nederlandse Club Costa del Sol en de redactie van Democraat D66. Met een hartelijke groet vanuit de Spaanse zuidkust. John L. van der Heyden Torremolinos. Gevolgd door Verkiezingsdebat op RTL4, Matthijs van Miltenburg, Mercosur en Het Theehuis in Grouw.