ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL

In aansluiting aan mijn bericht 2017/03/17/hotel-balmoral-heet-nog-steeds-balmoral/ meld ik dat vandaag de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden van de Nederlandse Club Costa del Sol. De uitnodiging daartoe luidt alsvolgt:

“Geachte leden NCCS. Uitnodiging voor de ALV 18 maart 2017 Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement roept het bestuur de leden van de NCCS op tot het bijwonen van een Algemene Leden Vergadering. Deze zal gehouden worden op zaterdag 18 maart 2017 in Complex La Finca te Benalmádena, bij de eerste oproep *] om10.30 uur en bij tweede oproep *] om 11.00 uur. Lokatie: Complex La Finca, idem als Nieuwjaarreceptie. Zaal naast restaurant Los Caballeros in Benalmádena. Urb Torrequebrada Norte S/N Avenida de Los Argonauts PC 29630 TEL: 952568484 AGENDA 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring van de notulen maart 2016. 4. Jaarverslag. 5. Bestuursverkiezing. Bestuur stelt voor te benoemen: Secretaris Peter Langendam Penningmeester Irene Vroege Ledenadministrateur John van de Biesebos Sport en spel Martin Totté Advertenties Dick Leeksma Voordrachten van tegenkandidaten als bestuurslid moeten, conform art 28 van de statuten tenminste 7 dagen vöór de vergadering schriftelijk en voorzien van minimaal 25 handtekeningen van leden bij het bestuur zijn ingediend. Voorgedragen kandidaten moeten schriftelijk verklaren bereid te zijn in het bestuur zitting te nemen. Deze verklaringen dienen bij de kandidaatstelling bij het bestuur te worden ingediend. 6. Jaarverslag penningmeester 2016. 7. Begroting 2017. 8. Verslag kascontrolecommissie. 9. Décharge bestuur 2016. 10. Verkiezing kascontrolecommissie. 11. Ideeën  en vaststelling contributie 2018. 12. Algemene Ledenvergadering 2018. 13. Rondvraag. 14. Sluiting. De notulen van de ALV 19 maart 2016, alsmede het jaarverslag van de penningmeester staan vanaf 4 maart op de website van nccs.es en kunnen worden gedownload. Heeft u geen beschikking over internet is het mogelijk bij de penningmeester de stukken telefonisch 0034-654731917 op te vragen. *] De NCCS valt onder de Spaanse Ley 191/196 en dient te voldoen aan de verplichtingen die de Junta de Andalucía aan privaatrechtelijke verenigingen stelt. Een van de regels is, dat wanneer bij de eerste oproep niet een derde van het aantal leden aanwezig is, een tweede oproep noodzakelijk is om de vergadering rechtsgeldig te doen zijn. In dat geval zal de officiële vergadering aanvangen op het tijdstip van de tweede oproep.  Als u niet op deze vergadering aanwezig kunt zijn en toch uw stem zou willen uitbrengen, kunt u hiertoe een volmacht verstrekken aan een lid dat wel op vergadering aanwezig zal zijn. [Zie volmachtformulier op de website] een en ander conform Statuten van 24 maart 2007. Hoogachtend, Het Bestuur.”

In dit verband kijk ik opnieuw naar onze horoscoop van vandaag beste Maagd: 18 maart 2017: Een positieve ontwikkeling met betrekking tot een vastgoedkwestie of geld zal u tevreden stemmen. De kosmos laat zijn licht schijnen op alle gebieden die te maken hebben met schulden, gezamenlijk bezit, macht, seks en controle. Schorpioen: 18 maart 2017: De kosmos legt het accent op uw sector van dienstbaarheid, werk en algemeen welzijn. Probeer onrust onder controle te houden als u productief moet zijn. Zet discipline in als u briljante ideeën in praktijk wilt brengen.

Dat is goed. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 18 maart 1997 Overeenkomst ter attentie van makelaardij Soeteman te Nijmegen18 March 1997 Receipt of your fax message on behalf of Maxwell-Heppell in Warwick U.K.18 maart 2003 Jaarvergadering 2003 van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland ter attentie van de vertegenwoordigster van de Asociación Europea de Profesores de Español in de Benelux18 maart 2008 Een bijzonder weekend met de pianoman18 maart 2008 Reisverslag Groningen-Utrecht-Nijmegen18 maart 2010 Hola, ¿Qué tal?

En mijn dagelijkse berichtgeving op deze datum: 18maart 2002 Congres Spaans te Utrecht en de Bilderberggroep18 maart 2003 Bevestiging afspraak 14 april 200318 maart 2004 Nieuwe woning18 maart 2005 Toledo18 maart 2007 Megaman18 maart 2008 Liefde kan op een sprookje lijken18 maart 2009 Mijn oudste zoon van Capgemini18 maart 2010 Celia Villalobos, de fusie tussen Iberia en British Airways en Cervantes TelevisionVrijdag 18 maart 2011 Portugees welzijn King William en de komende jaarvergadering van de Vereniging Docenten Spaans In Nederland en Zondag 18 maart 2012 Op reis met het boekenweekgeschenk naar Zuid-Limburg en het verdrag van Maastricht d.d. 1987.

08:40 P.S. Ontvangen: “vrijdag 17 maart 2017 20:31 William en Kate brengen bezoek aan Parijs Blauw Bloed Zaterdag komt Blauw Bloed live uit Parijs. De Britse prins William en hertogin Catherine brengen een tweedaags bezoek aan de hoofdstad van Frankrijk. Wij doen verslag van de hoogtepunten van het historische bezoek aan de stad waar prinses Diana twintig jaar geleden is overleden. Op de agenda staat een chique diner bij de Britse ambassadeur, een bezoek aan Les Invalides en een rugbywedstrijd in Stade de France. Verder ontmoeten William en Kate slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen in Nice en Parijs. Dit en meer koninklijk nieuws, zaterdag 18 maart om 19:45 op NPO2!”