IN VERBAND MET MIJN DNA

Na verzending van Spaanse les is om klokslag 14:00 de verbinding met het internet verbroken. Voordien zag ik nog juist de herhaling op NPO2 van Blauw Bloed van het afgelopen weekend inzake de samenwerking tussen koning Willem-Alexander en minister-president Mark Rutte. Zij spreken elkaar elke maandagmiddag op De Eikenhorst in Wassenaar. Na 18:00 heb ik het systeem via telefoonnummer 1004 van Moviestar opnieuw opgestart. Daarna verzond ik het bericht 2017/03/23/lissabon-en-sintra-verzonden-woensdag-29-maart-2017-1940/ in grieperige conditie aan: De voormalige Statutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak CC De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, De Voorzitter van de Vereniging Docenten Spaans In Nederland, De Voorzitter van de Nedewrlandse Club Costa del Sol, Irene Vroege en 2017/03/24/retour-fatima-torremolinos-verzonden-woensdag-29-maart-2017-2020/. Daarna zag ik op NPO1 het eerste deel van het programma DNA ONBEKEND. Hierin toonde Caroline Tensen een brief van het CWZ(Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis) in Nijmegen met de uitslag van een DNA-test. Hierdoor realiseerde ik mij dat mijn toenmalige internist Dr Dofferhoff van mij ook ooit toestemming heeft gekregen om over mijn DNA te beschikken als beschreven in 30 september 1999 Internationale aspecten van het Openbaar Bestuur….: “Ik heb bij die gelegenheid al laten weten dat daartoe de Pluk-ze wetgeving in het leven is geroepen door onze voormalige Minister van Justitie, de heer Ernst Hirsch Ballin. Ernst maakt thans ook deel uit van de Eerste Kamer der Staten-Generaal onder voorzittersschap van de in 1996 zittende directeur van mijn advocatenkantoor Nauta Dutilh. Mijn opmerking terzake is derhalve door presentator Dolf Janssen niet uitgezonden. Ik voelde er overigens ook weinig voor om bij het verlaten van het pand ter plaatse te worden neergeschoten. Ik vraag mij echter wel af waar deze ‘Visser’ het recht vandaan haalt om zich de titel ‘dominee’ toe te kennen. Indien mijn voorvader Gaspar van deze vorm van misbruik van zijn leer kennis zou nemen, zou hij zicht thans nog omwentelen in zijn graf te Bacharach am Rhein. In dat verband doet het mij deugd dat er thans wederom onderzoek wordt verricht naar mijn vermoedelijke voorvaderen. Zo lees ik eveneens in de Telegraaf: Floris V krijgt alsnog zijn graf. Ik ben bereid de heer Leenheer hierbij mijn medewerking te verlenen. Vanmorgen heb ik nieuwe afspraken gemaakt met dokter Dofferhoff: nieuwe aderlatingen op donderdag 7 oktober (10.00) en 23 november (09.00) en bloed prikken op donderdag 18 november (16.30) en een volgende afspraak met hem op donderdag 25 november (11.20). Ik zal bij die gelegenheden tevens om een dna-onderzoek verzoeken en hieromtrent overleg plegen met mevrouw Aben aangezien het er thans naar uitziet dat ook de Graven van Holland tot mijn voorouders behoorden.” 9 oktober 1999 Hoofdlijnen: “Diana ging af en toe in Rimini naar de kapper. Vandaar de treffende gelijkenis naar ik aanneem. De betreffende heer is goed bekend met de familie Nassau-Dietz. Voor het DNA-onderzoek kan ik in dit verband bij Dokter Dofferhoff terecht.” En 25 november 1999 Klokken van de keizer: “Ik heb vanmorgen vergeten Dr Dofferhoff om een dna-onderzoek te vragen. Dat is misschien ook wel het beste nu ik bij het artikel Klokken van de Keizer naar de voorgevel kijk van het Huis Doorn en de witmarmeren buste van keizer Wilhelm II. Het is precies mijn vader. Die droeg alleen geen snor.” Al bij al kan dit onderzoek ertoe leiden dat kan worden vastgesteld wie er op onrechtmatige wijze gebruik heeft gemaakt van mijn naam beste Maagd: 30 maart 2017: Routine kan erbij inschieten als u betrokken wordt bij een fascinerend project of persoon. Waag u echter niet aan onverstandig gedrag. Vergissingen met zwaarwegende consequenties kunnen het gevolg worden van luiheid of nonchalance. Schorpioen: 30 maart 2017: Er lijkt sprake van een goede stemming en interessante anekdotes. Een geliefde krijgt een buitenkansje of doet iets verbazingwekkends. Dat wettigt een feestje. Spelers en gokkers zullen in een winning mood zijn.  

Ik behoor niet tot de categorie spelers en gokkers. Ik hecht slechts aan een zorgvuldige opbouw van onze organisatie op een juridisch honderd procent onderbouwde basis. Zowel in Spanje, Nederland, België, Luxemburg als het Verenigd Koninkrijk.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn correspondentie op 30 maart vanaf mei 1995.