GOEDE VRIJDAG TROUWDAG

Na verzending van Witte Donderdag ‘The Passion’ komt vandaag uit Leeuwarden ging bij mij direct mijn vaste telefoon over. Hieruit maak ik op dat de informatie door de geadresseerden in goede orde is ontvangen. Daarna las ik in de Telegraaf: “Wat verdient een onderwijzer? Vandaag, 10:23 Onderwijzers op een basisschool verdienen tussen de 2300 en 3650 euro per maand. Na vijftien dienstjaren zit je op ongeveer 3500 euro. Per jaar gaat het om 30.000 tot ongeveer 47.000 euro. De afgelopen jaren hebben onderwijzers er al 5 procent extra bijgekregen. Docenten in het middelbaar onderwijs verdienen gemiddeld twintig procent meer. Hun eindschalen liggen na bijscholing zelfs op 5300 euro per maand. Als de 15.000 basisschoolleraren in ons land de gevraagde twintig procent extra krijgen, kost dat de schatkist vele honderden miljoenen per jaar.”

Ik heb mijn zekerheden als onderwijzer in 1979 opgezegd om aan het werk te kunnen met mijn eerstegraads bevoegdheid Spaanse taal- en letterkunde. Daar had de Staat der Nederlanden toen echter geen geld voor over. Het frustreert mij nu dus wel dat de Nederlandse onderwijzers nu reeds van plan zijn om te gaan staken terwijl er nog niet eens een regering is gevormd en er dus ook nog geen sprake is van een regeerakkoord. Ik ben van mening dat er op de eerste plaats geïnvesteerd dient te worden in het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux alvorens onze collega’s op de basisscholen aan de beurt zijn. Vandaag is het toevallig 44 jaar geleden dat ik als onderwijzer in het huwelijk ben getreden met een onderwijzeres. Als ik mijn leven als onderwijzer in 1979 op dezelfde voet zou hebben voortgezet zou ik nu kunnen genieten van een mooi pensioen. Ik heb er echter voor gekozen om de belangen te dienen voor mijn collegadocenten die eveneens Spaans hebben gestudeerd. Voormalig staatssecretaris Tineke Netelenbos van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij op 10 juli 1998 reeds het volgende geschreven:

“Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 2500 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 23 23 Telefax (079) 323 23 30 heer J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR Utrecht Uw brief van 5 juni 1998 Ons kenmerk PO/PJ/98/29707 U Contactpersoon W. Filippo Zoetermeer 10 juli 1998 Onderwerp Stille reserve Doorkiesnummer 4843 Geachte heer Van der Heyden, Hartelijk dank voor uw brief. Het is goed dat u mij hierin herinnert aan ons gesprek tijdens het laatste taalcongres in Amsterdam. Uw brief is een bevestiging van hetgeen ik al wist. Een terugkeer in het basisonderwijs is wat u betreft niet meer aan de orde en uiteraard respecteer ik uw keuze. Ik vind het prettig te horen dat u mij in de nieuwe kabinetsperiode graag op dit ministerie wilt terugzien. Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij stelt. Ik wens u veel succes toe met uw werkzaamheden voor de totstandkoming van een Europes Onderwijssysteem. Met vriendelijke groet, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Getekend (T. Netelenbos).”

HIER MAG NU EINDELIJK WEL IETS TEGENOVER KOMEN TE STAAN ALVORENS ONZE COLLEGA’S IN HET BASISONDERWIJS GAAN STAKEN!

Vanaf 17:10 heb ik naar Tijd voor MAX gekekeken met Paul Rem als gast en de aankondiging van de herdenkingstuin voor Prinses Diana die thans in Kensington Palace is geopend met de naam THE WHITE GARDEN. Paul toonde zijn nieuwe aanwinsten voor Paleis het Loo: twee miniaturen met de beeltenissen van William & Mary. Speciale aandacht was er voor de stad Vlissingen. Tijdens de komende Koningsdag komt de uitzending van MAX uit Paleis Soestdijk. Vanaf 20:30 zag ik The Passion vanuit Leeuwarden. Het werd een indrukwekkend déjà vu waarin mijn gedachten vooral teruggingen naar het weekend van 14 juli 1997 als beschreven in 13 July 1997 Waiting for My Partner in Palace Het Stashouderlijk Hof in Leeuwarden, 14 july 1997 Engagement Day en 15 July 1997 Why are you sitting on the roof of that house in Saint Tropez? En de rechtzitting in het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein op 8 december 1999 als beschreven in 29 november 1999 Nobiles en 9 december 1999 Het gelijk van de astroloog met onze Advocaat en Procureur Mr Gijsbrecht van Amstel in de hoofdrol. Ik ben met name gecharmeerd door het optreden van de zangeres van Twarres als Maria. Tot slot heb ik vanaf 23:00 even naar PAUW gekeken met twee onderwijzers uit het PRIMAIR ONDERWIJS. Zij hebben problemen met het verschil in salariëring van leerkrachten in het PRIMAIR ONDERWIJS en het SECUNDAIR ONDERWIJS. Klaarblijkelijk beseffen zij niet dat jaren geleden onderwijzers in het toenmalige ‘lager onderwijs’ niet eens over een HBO-status beschikten. In de tijd dat ik mijn onderwijzersopleiding volgde op de Peter Kanis Kweekschool in Nijmegen ben ik zeer actief met die problematiek aan het werk gegaan. Ik kan het mij nog herinneren als de dag van gisteren. Het was in de tijd dat D66 was opgericht. In 1966 dus. Een groepje studenten van een kweekschool in Beverwijk had een vereniging opgericht met de naam Unie van Studerenden aan Opleidingsinstituten voor Onderwijzend Personeel (USOOP). In dit tijd had ik op de kweekschool een studentenraad opgericht en heb ik mijn medestuderenden toen in die USOOP vertegenwoordigd. De eerste bijeenkomst vond plaats in Beverwijk. Het belangrijkste dat ik daar heb geleerd is HET STELLEN VAN PRIORITEITEN. Ook ben ik toen aangesteld als vertegenwoordiger in de NBBS, het Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen. De tweede bijeenkomst in dit verband vond plaats in de kweekschool aan de Kroostweg in Zeist, voorafgegaan door een samenkomst van het NBBS in Amsterdam waar ik jaren later nog een gesprek heb gevoerd met Gert-Jan Luyendijk. Voor de goede orde memoreer ik in dit verband nogmaals mijn brief 13 april 2010 Educación, Educación y Educación ter attentie van Fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66.  

Na dit te hebben vastgesteld heb ik vanaf 11:30 deelgenomen aan de kerkdienst in het Holland Huis onder leiding van Ds. Peter Hoogstrate uit Ermelo. Het werd een zeer bijzondere dienst omdat de heer Wolter Tanja uit Den Helder de lezingen verzorgde. Te beginnen met de Nederlandstalige versie 1 Korintiërs 13 die Tony Blair ook heeft gelezen tijdens de begrafenis van Diana. Zie 22 September 1997 Faith, Hope and Love. Bovendien vieren onze ouderling Piet Visser en zijn echtgenote Stieneke thans hun vijftigste trouwdag in aanwezigheid van hun kinderen met echtgenoten en kleinkinderen en hebben zij in de dienst hun huwelijkse geloften hernieuwd totdat de dood hen scheidt beste Maagd: 14 april 2017: Reken tevoren uit of u zich een grote aankoop kunt permitteren, misschien ziet u bijkomende kosten over het hoofd. Een belangengroep kan in uw kwaliteiten geïnteresseerd zijn; hap niet te snel toe. Hecht geen waarde aan sterke verhalen. Schorpioen: 14 april 2017: Een beheerste houding is de beste anders raakt u uitgeput door allerlei gebeurtenissen. Controleer timetables als u op reis gaat. Een romance krijgt met ups en downs te maken; vrijgezellen kunnen iemand op een vreemde plaats ontmoeten.

Hoewel het mijn trouwdag is ben ik nog steeds vrijgezel en ongehuwd weduwnaar.  Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn correspondentie op 14 april 2017 vanaf mei 1995 en mijn dagelijkse berichtgeving op deze dag op 14 April 1997 Confirmation of Reservation of Hotel Manor Court, 14 april 2001 Vera Mann14 april 2003 Even checken14 april 2007 Duizend keer Diana Spencer14 april 2008 Schadevergoeding14 de abril de 2009 El Español en La Unidad y La Diversidad – Segundo día14 april 2010 Alexander Pechtold en de codes 361106 en 95064Donderdag 14 april 2011 Niemand mag het weten en Zaterdag 14 april 2012 Trouwdag.