PALEIS SOESTDIJK TER ATTENTIE VAN LISELORE VAN DER HEIJDEN VAN MADE BY HOLLAND

Geachte mevrouw Van der Heijden, Het doet mij deugd met een al dan niet ver familielid te corresponderen. Reeds vele jaren werk ik aan de totstandkoming van een organisatie die zich ten doel stelt het gedachtengoed van de Spaanse schrijver Don Miguel de Cervantes in stand te houden in een bedrijfsmatige setting. Als gewenste hoofdvestiging in de Benelux heb ik gekozen voor Paleis Soestdijk en dat als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux aan de betrokken partijen laten weten. Ik heb dan ook met hoge verwachtingen uitgezien naar de bekendmaking van de bestemming van het paleis via het NOS Journaal. De opdracht is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekt aan het bedrijf MADE BY HOLLAND waaraan u – afgaande op het bericht dat ik heb ontvangen van de heer Mark de Kruijk – klaarblijkelijk bent verbonden. Daarna heb ik de op 24 maart gepubliceerde presentatie bekeken. Op de eerste plaats wil ik u en uw collega’s van harte feliciteren met de eervolle opdracht en de fraaie presentatie. Maar van de andere kant verbaast het mij dat ik hierin vooralsnog geen verwijzing heb aangetroffen naar ons beleidsplan waaraan ik al vanaf 1991 heb gewerkt. Het verheugt mij wel dat uw bedrijf ervoor heeft gekozen om met voortvarendheid een begin te maken met de renovatie. Er zullen inmiddels al heel wat ideeën zijn ontwikkeld die nog ten uitvoer moeten worden gebracht. Regeren is immers Vooruitzien. In dit verband ga ik graag een samenwerking aan met MADE BY HOLLAND teneinde te bezien in hoeverre de in het beleidsplan Instituto Cervantes NBLEW geplande activiteiten een toegevoegde waarde kunnen gaan vormen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet JOHN VAN DER HEIJDEN, Voorzitter Stichting Cervantes Benelux

P.S. In Engels- en Spaanstalige landen wordt mijn naam geschreven als Van der Heyden.