VAN IRISH JIM TOT DIRK’S CAFÉ

Na verzending van 2017/06/21/the-queens-speech/ ben ik een Engels biertje gaan drinken. Ik trof de bar Irish Jim in de Calle Loma de los Riscos gesloten maar ontwaardde aan de overkant  een café met terras met de naam Dirk’s Café. De bemanning van Irish Jim is dus naar de overkant verhuisd en heeft van de voormalige Spaanse bar een gezellige Engelse Pub gemaakt met een Pooletafel, een leuk terras en de mogelijkheid om er Engelse maaltijden te nuttigen. Het deed mij gelijk denken aan hetgeen ik op blz. 430 van mijn boek heb geschreven:

Sunday, 31-08-1997 Yesterday evening I visited King Arthur’s English Pub and read: “King Arthur appointed so many knights that he gave rise to the expression 1001 Knights. The most famous of them, Sir Lancelot, renowned for his great chivalry, very courteously offered to look after Queen Guinevere whenever King Arthur was away looking for the elusive holy grail. Lancelot and all the other utterly romantic knights vowed to protect dames from dragons and similar fierce creatures. However, nobody vowed to protect damsels from the knights. The court of King Arthur, or King Arthur’s, as it came to be known, was celebrated for its hospitality and led to the English proverb still used today Good English food and great English beer maketh the traveller tarry here.”

Dit heb ik gisteravond op het terras ook besproken met een 28-jarige Engelsman uit Burnley. Het belangrijkste nieuws van vandaag in De Telegraaf luidt: “Historisch koninklijk staatsbezoek aan paus Staf Willem van Oranje komt thuis 3 uur geleden Niels Rigter VATICAANSTAD – Eeuwenlang lag hij in de vergeten lades van kerkelijke archieven te verstoffen. Vandaag komt de bevelhebbersstaf van Willem van Oranje terug naar de gerechte nazaat. Koning Willem-Alexander krijgt de ’baton’ donderdag in de Vaticaanse bibliotheek uitgereikt tijdens het staatsbezoek aan de Heilige Stoel. Verslaggever Niels Rigter is in Vaticaanstad. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel. De staf met zilverbeslag heeft hoogstwaarschijnlijk toebehoord aan Willem van Oranje. De baton draagt diens wapen en is hoogstwaarschijnlijk gedragen door een Nederlandse bevelhebber tijdens de Slag op de Mookerheide in 1574. Het was Willems broer Lodewijk van Nassau (1538-1574) die de Nederlandse opstandelingen leidde. De veldslag verliep rampzalig. Bij de slag sneuvelden zowel Lodewijk als zijn broer Hendrik van Nassau (1550-1574), waarna de baton in handen kwam van de Spanjaarden en vervolgens in de nalatenschap van de Spaanse legeraanvoerder  Luis de Requesens, landvoogd van de Nederlanden. Bij het uitsterven van de Requesens ging het familiearchief in 1921 over naar de Jezuïeten. Omdat de sobere kloosterorde geen fysieke objecten aanvaarden, raakte de staf in de vergetelheid. Tot prins Jaime de Bourbon de Parme, Nederlands ambassadeur in Vaticaanstad, via een vriend in Spanje lucht kreeg van het bestaan van de baton. Tegelijkertijd zat ook het Nationaal Militair Museum op het spoor. De huidige baas van de jezuïeten bevestigde dat de baton in hun bezit was en stemde toe hem in bruikleen te geven. Vandaag krijgt Willem-Alexander de staf in de Vaticaanse bibliotheek de staf overhandigd en is de cirkel rond. En zie hoe de verhoudingen er nú voor staan: religie staat niet langer voor oorlog en scheiding, maar voor eenheid, zo zei prins Jaime. Nederland en ’Rome’: we zijn nog nooit zo dicht bij elkaar geweest.” Een bijzonder detail hierbij is dat Lodewijk en Hendrik werden vergezeld door Gaspar van der Heyden (Heydanus) en Gaspar op zijn paard wist te ontvluchten. Ik citeer Van Lennep: “Hoe het zij, hij besloot te vertrekken, maar eerst alleen, terwijl zijne vrouw de zaken in Frankenthal regelen en hem later naar Middelburg zou volgen, indien zijne voorwaarden door de gemeente aldaar werden goedgekeurd. Hoe hebben wij nu te denken over het bericht, dat wij bij HOOGSTRATEN, KOK e. a. vinden, en dat ook TE WATER vermeldt, zonder het echter vast te durven verzekeren, dat VAN DER HEYDEN door Keurvorst FREDERIK VAN DE PALTZ tot hofprediker van diens zoon CHRISTOFFEL werd aangesteld en dezen vergezelde op zijnen tocht naar de Nederlanden, waar hij met de Graven LODEWIJK en HENDRIK VAN NASSAU op de Mookerheide den dood vond. Het is niet waarschijnlijk, dat dit bericht in de wereld zou zijn gekomen, zoo er althans niet eenige waarheid aan ten grondslag lag. Ik stel mij de zaak aldus voor. Zeer waarschijnlijk is het dat VAN DER HEYDEN, alvorens zich naar Zeeland te begeven, eerst naar Heidelberg vertrokken zij, om den Keurvorst verlof te vragen tot het aannemen van de beroeping, die hij uit Middelburg had ontvangen. Wij weten toch, dat de predikanten in de Paltz zeer afhankelijk waren van den Keurvorst, die hen aanstelde, hun waarschijnlijk grootendeels het traktement deed uitbetalen en hen ook weder uit hunne bediening moest ontslaan. In Heidelberg kan de keurvorst de betrekking van hofprediker bij den jongen Hertog aan VAN DER HEYDEN hebben opgedragen, of misschien bood deze zich zelf daartoe aan, daar hem tevens daardoor eene geschikte gelegenheid werd aangeboden, om naar Holland te reizen. 2. Na den treurigen afloop van dezen veldtocht, heeft VAN DER HEYDEN dan alleen zijne reis moeten voortzetten en is denkelijk in Mei of Juni te Middelburg aangekomen.”

Voorwaar opnieuw een belangrijk stukje Familiegeschiedenis zoals het artikel Stapje dichter bij de ware ‘Lady Di’ beste Maagd: 22 juni 2017 Ook als uw energie te wensen overlaat zult u een gevoel ervaren van toenemende stabiliteit. De kosmos bezorgt u een verstandig inzicht en vermindert de neiging u in situaties te storten zonder eerst de consequenties te onderzoeken. Schorpioen: 22 juni 2017 Met een gezond oordeel, behoorlijk geheugen en een dosis logica kan dit een productieve dag worden. Aandacht voor details zal winst opleveren. Benader uw taken weloverwogen om toekomstige problemen te voorkomen.

Dat is goed. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie vanaf 22 juni 1998 Kampoenselftal22 juni1999 Arc de Triomphe22 de junio de 2009 Vídeos de Argentina para la Asociación Europea de Profesores de Español22 junio 2009 Vídeos de Madrid y Argentina para Olga María Ramos22 juni 2010 Correctie in brief ‘Ontbinding’ ter attentie van de directie van BE2

En mijn dagelijkse berichtgeving op deze datum op 22 juni 2001 Mijmeravond in Arnhem22 juni 2002 Nieuwsbrief 004 en 00522 juni 2005 Candle in The Wind22 juni 2006 Nederland-Argentinië22 juni 2009 Durham22 juni 2007 Succes gewenst in BrusselDinsdag 22 juni 2010 Rutte, Pechtold, Halsema en CohenWoesndag 22 juni 2011 Opnieuw in de wolkenVrijdag 22 juni 2012 Eerbetoon aan “De Majoor”.