GEEN WOORDEN MAAR DADEN

Na verzending van 2017/08/19/dionne-stax-in-het-land-van-cuijk-en-boxmeer/ constateer ik in mijn dagelijkse berichtgeving bijzondere belangstelling voor 9 december 2002 Keizer Karel, 10 december 2002 Vaderlandse Geschiedenis en 16 januari 2009 Nieuwe vacature in Breda.

Het is thans zaak dat er krachtig werk wordt gemaakt van de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, Business Plan Instituto Cervantes England and Wales en Plan de Empresa Cervantes Holding Limited. Dat geldt ook voor de fractievoorzitters van CDA, D66, VVD en Christenunie inzake de vorming van een nieuwe Regering van Het koninkrijk der Nederlanden. Dus s.v.p geen vertragingstechnieken meer. Het heeft allemaal al veel te lang geduurd!