BELANGRIJKE ROL VOOR PRINS PIETER-CHRISTIAAN EN KONINGSDAG 2018 IN GRONINGEN STAD

Na verzending van 20170917 Een stapje verder naar het beoogde doel constateerde ik in BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX/FINANCIËLE PARAGRAAF bijzondere belangstelling voor 3.369,58. En in het BUSINESS PLAN INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES ging de aandacht uit naar 2.2 LEGAL CONSTRUCTION, 2.8 FISCAL MATTERS, 3.3 MANAGEMENT STRUCTURE en 4.5.3 SPANISH AND MANAGEMENT IN SPAIN. In het kader van de hulpactie voor Sint Maarten heb ik vastgesteld dat Prins Pieter-Christiaan het voorzittersschap van het Nederlandse Rode kruis heeft overgenomen van zijn moeder Prinses Margriet en zich terzake thans aardig begint te profileren. Ook heb ik kennisgenomen van het bericht dat de volgende Koningsdag op 27 april 2018 wordt gevierd in Groningen. Dat is een goede keus. In onze aardrijkskundelessen op de lagere school zijn wij begonnen met het leren van de topografie van de Provincie Groningen. Hierna volgden de overige tien provincies. Want de provincie Flevoland bestond toen nog niet in die tijd beste Maagd: 18 september 2017 Tracht u te concentreren en al uw aandacht te richten op uw carrière en zakelijke kwesties. Kleed u om indruk te maken. Erkenning voor werk dat u goed hebt gedaan kan u in de publieke belangstelling brengen en nog meer werk opleveren. Schorpioen: 18 september 2017 Geef extra aandacht aan uw reputatie, professionele interesses en uw status in de gemeenschap. Elke inspanning kan u voordeel en erkenning bezorgen. Doe genoeg research voor u financiële of complexe problemen aanpakt. Dat vind ik een goede suggestie. RESEARCH VOOR BELEID.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie vanaf 18 september 1995 Uw brief BD11/AS D.D. 14-09-95 ter attentie van Burgemeester Ed d’Hondt van Nijmegen18 september Prinsjesdag 1996 ter attentie van Liesbeth Halbertsma18 september Prinsjesdag 1996 ter attentie van de Directeur van de Centrale Recherceh Informatiedienst18 de septiembre de 1996 ‘Tender La Puente’ destinado al Secretario D. Jaime Alfonsín del Príncipe de Asturias18 september 1996 ‘Het Grote Geheim’ ter attentie van Minister-President Wim Kok van Het Koninkrijk der Nederlanden18 september 1996 ‘Uw brief d.d. 12 september 1996’ gericht aan Luitenant-Kolonel Joseph van den Put Asviseur van Prins Felip van België18 september 1997 Beleidsplan ter attentie van Drs Jan Peter Nauta18 september 1997 Beleidsplan ter attentie van Drs Léontine Freeve-de Vrijer – 18 september 1997 Medeverantwoordelijkstelling18 september 1998 Gaten in de paarse sokken stoppen18 september 1998 ‘Last Will’ on behalf of His Royal Highness The Prince of Wales18 September 1998 ‘Letter to The Prince of Wales’ on behalf of Prime Minister Mr Tony Blair of the United Kingdom18 de septiembre de 1998 Felicitaciones a la Directora del Malaca Instituto18 september 2005 Uit Arnhem terug18 september 2005 ‘Relaties’ ter attentie van Drs T. Breuker te Groningen en 18 september 2006 The Daily Express en Kroonprins Constantijn.