RESEARCH VOOR BELEID

Aansluitend aan het bericht 20170918 Belangrijke rol voor Prins Pieter-Christiaan en Koningsdag 2018 in Groningen Stad  constateer ik in mijn correspondentie bijzondere aandacht voor mijn brief 5 maart 1994 Vertrek bij Nieuw Elan ter attentie van Drs E.H. Halbertsma: “Nijmegen, 5 maart 1994. Dear Liesbeth, Van de heer T. Breuker uit Groningen vernam ik dat je niet meer werkzaam bent bij Nieuw Elan. Dit bericht heeft mij zeer verontrust. Ik heb gedacht aan jouw uitspraak “als Nieuw Elan moet stoppen, dan staan jij en ik op straat”. Ik heb er toen voor gekozen jou in die moeilijke situatie niet te laten vallen. Ik hoop dat je begrijpt dat ik mij nog steeds bij jouw lot betrokken voel. Daarvoor hebben we te veel samen meegemaakt bij Nieuw Elan. Jij hoort ook nog steeds tot die kleine groep van mensen die voor mij veel betekenen, ondanks je post-embargo, waar ik overigens begrip voor heb. De heer Breuker kan je daarvan getuigen. Wil je mij s.v.p. laten weten hoe het met je gaat? Je doet me er een plezier mee. Hartelijke groet, John.”

Vanuit deze achtergrond heb ik een overzicht samengesteld van mijn correspondentie waarin de term RESEARCH is vermeld vanaf 6 maart 1989 Nieuw Elan Internationaal tot en met 19 januari 2011 Hutspot met klapstuk:

On Dec 20, 2010, at 8:43 PM, Noreen Andaya wrote: Noreen Andaya Marketing Consultant and Personal Publicist Dear Author John Van Der Heyden, Good day! My name is Noreen B. Andaya. I am a Marketing Consultant and Publicist for AuthorSphere; a marketing services company that specializes in providing optimum marketing services for self-published books. Our Research Department forwarded your book title “Letters to Diana, Princess of Wales” to my desk thus, I am personally sending you this email message. AuthorSphere is actively on the look-out for self-published books that possess a high quality potential in making it big and successful in the book industry. It is in this light that I would like to talk to you regarding your plans and visions for your book. AuthorSphere believes in your book and is very keen in helping you realize those plans and visions in the most efficient ways possible. Please consider this as an urgent matter, as the book buying season is fast approaching. You can reach me at 1-877-373-4963 extension 202 or you can simply reply to this email as to when is the best time and at what number to reach you. I look forward hearing from you soon. Sincerely, Noreen B. Andaya