TOM DUMOULIN WERELDKAMPIOEN

Na verzending van 20170920 Segunda Jornada Didáctica Radboud Netwerk Spaans en Terugblik op Prinsjesdag 2017 heb ik de derde fysiotherapiebehandeling ondergaan in Hospital Santa Elena en heb na thuiskomst naar het wereldkampioenschap wielrennen in het Noorse Bergen (door Eurosport aangeduid met Limburg in Nederland) gekeken. Onze goede vriend Tom Dumoulin heeft daar met grote overmacht zijn eerste wereldtitel tijdrijden op de weg veroverd. Langs deze weg gaan mijn hartelijke gelukwensen naar hem uit. Het was een goed idee om in het parcours De Rode Loper uit te leggen beste Maagd: 20 september 2017 Evenwicht vinden in uw leven kan de komende dagen moeilijk zijn als onzekerheid omtrent uw competentie uw zelfvertrouwen ondermijnt. Op het werk kunt u te maken krijgen met stressvolle omstandigheden en tegenwerkende collega’s. Schorpioen: 20 september 2017 U kunt vandaag over een aantal obstakels struikelen. Houd er rekening mee dat u binnenkort met een verlies of teleurstelling te maken kunt krijgen. Een realistische opstelling is een vereiste. Wees bereid een offer te brengen.

In dit verband denk ik aan brief  no. 02/wa/mjv d.d. 11 januari 2002 van de heer J.W. Leeuwenburg Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje als reactie op mijn brief 10 januari 2002 ‘Huwelijk’ ter attentie van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Prins van Oranje-Nassau  luidende “Namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zeg ik U dank voor Uw brief van 10 januari jl.. waarin U verzoekt als getuige bij zijn huwelijk te mogen optreden. U kunt zich voorstellen dat dergelijke verzoeken momenteel binnenstromen. Om geen precedenten te scheppen, noch personen of instellingen tekort te doen, moet helaas van inwilliging van deze verzoeken worden afgezien. Ik vertrouw op Uw begrip voor dit voor U – wellicht – teleurstellende antwoord”.

“Deze snelle reactie per kerende post heb ik buitengewoon op prijs gesteld. Vanzelfsprekend respecteer ik het standpunt van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje. Het doet mij deugd U te kunnen melden dat mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales inmiddels op de markt is verschenen. Bijgaand treft U de informatie aan ter kennisgeving aan alle direct en indirect betrokkenen. Ik zal de feestelijkheden wederom via de televisie volgen. Deze keer in Nederland. Op 4 februari keer ik tot 15 maart naar Spanje terug. Van 23 maart tot 1 april staat er een colloquium in Moskou op het programma. Wellicht treffen Wij elkaar nadien op De Eikenhorst in Wassenaar. Rest mij U en de gehele Koninklijke Familie een buitengewoon geslaagde trouwdag toe te wensen van onze Kroonprins en mijn beoogde Argentijnse Beleidsmedewerkster. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. van der Heyden