‘THE BOLD’ EN ‘TIFFANY’

Op deze datum denk ik altijd terug aan de periode 1979-1987. De opbouw van onze organisatie. Ik betreur het nog steeds dat ik mijn werkzaamheden voor het taleninstituut waarvoor ik de verantwoordelijkheid droeg om bedrijfseconomische redenenen heb moeten neerleggen. Zoals ik al eerder heb laten weten heb ik altijd gehandeld in het belang van mijn collega’s. En dan denk ik aan de vele districtleid(st)ers, docenten en cursisten die gedurende deze jaren deel hebben uitgemaakt van het transformatieproces dat zich in die periode heeft voorgedaan en waarvoor ik medeverantwoordelijk was. Ik ben dan ook benieuwd hoe al deze mensen die jaren indertijd hebben ervaren. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt in Zeist. Ook als bestuurslid van de Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO). Ook heb ik nadien bij de Baak het geluk gevonden. Dat geluk werd wreed verstoord in 1993 door een paginagroot artikel in De Telegraaf over een rector van een dag/avondscholengemeenschap ergens in Noord-Holland die mijn naam daarin had verbonden met criminele activiteiten. Laat ik hierin nogmaals duidelijk zijn: Onderwijs en misdaad kunnen en mogen NOOIT met elkaar worden verbonden. In dit verband laat ik weten dat ik na verzending van 20170928 Voor de goede orde-5/ op RTL4 weer eens heb gekeken naar The Bold and the Beautiful. Het blijft een continuing story waarin het mij is opgevallen dat er wederom een Lady Spencer ten tonele is gevoerd. Deze keer met de naam Caroline. Ook liet Dionne Stax op het NOS Journaal weten dat er op een veiling zaken zijn verkocht uit de film Breakfast at Tiffany’s met Audrey Hepburn. In dit verband memoreer ik mijn correspondentie waarin Tiffany’s is vermeld: 27 mei 1998 Dodenherdenking24 augustus 1999 Royal Tudor Ware en 30 januari 2000 Evidence.