MIJN IMPRESSIES VAN DE ALUMNIDAG VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT – DEEL 3

In de hieropvolgende pauze heb ik met de heer Lambert van Nistelrooij van gedachten gewisseld over het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en mijn komende kandidatuur voor het Europees Parlement voor D66. Wij hebben afgesproken met elkaar in contact te blijven. Twee jongedames Nienke en Dominique hebben naar mijn mening gevraagd. Ik heb Dominique Dusseldorp beloofd een verslagje te sturen ten behoeve van de €conomische Studenten Vereniging €SV.

Van 15:30 tot 16:30 heb ik deelgenomen aan de groepsbijeenkomst met een klas vol jonge economen rond een paneldiscussie met de alumni Leander Heldring (27, gestudeerd op Harvard en in Londen), Stan Leistra (voormalig medewerker KPMG) en Remco Koenders (41, afkomstig uit het basisonderwijs en thans manager van het bedrijf ROVIT met 100 werknemers). De discussie werd gevoerd aan de hand van vier stellingen:

Stelling 1: Hard werken tijdens je studie loont

Stelling 2: Met alleen studeren kom je er niet

Stelling 3: De huidige arbeidsmarkt biedt een legio aan kansen

Stelling 4: Je eigen carrière kun je plannen en heb je volledig in eigen hand.

Als 65-jarige waarvan mijn beleidsplan als een rode draad door mijn leven loopt kijk ik daar anders tegenaan dan deze grote groep economen.

Als afsluiting van deze bijeenkomst deelde Bas Beekwilder – voorzitter 2013-2014 van de €conomische Studenten Vereniging – mede dat de  €SV thans 620 leden heeft en zich vooral gaat wijden aan International Economics and Business. Ik heb daarover met hem gesproken in de hoop dat enkele van deze leden zich kunnen wijden aan de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Het dienen bedrijfseconomisch geschoolde ondernemingsgezinden te zijn die kunnen communiceren in het Spaans, Engels en Nederlands. Wij hebben afgesproken hierover met elkaar in contact te blijven binnen het kader van hun project over Internationalisering. Van 17:00 tot 17:30 vond in het Cultuurcafé de borrel plaats met Harpmuziek. Ik was met name gecharmeerd door het op de harp ten gehore gebrachte Für Elise. Van 17:30 tot 19:00 werd de feestelijke bijeenkomst afgesloten in de aula aan de Comeniuslaan met een dinerbuffet en een voortreffelijk optreden door cabaretière Yora Rienstra aan de vleugel. Zij had speciaal voor de gelegenheid paarse schoenen aangetrokken. Vóór mijn vertrek heb ik met studentendecaan Allard van Riel afgesproken met hem in contact te blijven inzake zijn project over entrepreneurship.