ONZE KOMENDE KERKDIENST EN 25 JAAR STICHTING CERVANTES BENELUX

Aan: Mijn vrienden van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol. Queridos Amigos, Ten gevolge van een ongeval ben ik vanaf maandag 2 oktober tot vandaag opgenomen geweest in het ziekenhuis Santa Elena in Torremolinos onder supervisie van Dr Lamas. Aanstaande zondag  8 oktober 2017 starten we met de eerste kerkdienst van het nieuwe kerkelijk jaar. Voor zover ik heb begrepen onder leiding van Ds Jan van Pijkeren uit Lochem. Dat doet mij deugd. Ik hoop dat ik er dan weer bij kan zijn. Op dezelfde zondag viert de Stichting Cervantes Benelux namelijk haar 25-jarig bestaan. Het zou aardig zijn als daar tijdens de dienst enige aandacht aan wordt geschonken. De Nederlandse Club Costa del Sol heeft inmiddels ook aandacht geschonken aan mijn 40-jarig jubileum als eerstegraads docent Spaanse Taal- en Letterkunde middels een interview in de laatstverschenen Vliegende Hollander. Aangehecht treft u dat artikel aan.