‘EEN KWART EEUW STICHTING CERVANTES BENELUX’ NIET BEZORGD BIJ MARCEL WINTELS VAN DE BAAK EN DRS MARJO EURLINGS

Na verzending van 20171008 Een kwart eeuw Stichting Cervantes Benelux heb ik vastgesteld dat dit bericht niet is bezorgd bij onze collega’s Marcel Wintels en Marjo Eurlings. Ik ontving vervolgens van mijn oudste zoon Marcus Floris Alfonsus de videopname van de herdenking van de verheffing in de adelstand door Koning Willem I der Nederlanden van Maurits Adriaan de Savornin Lohman (1770-1833) met onder meer Alexander Frederik de Savornin Lohman als verteller, Johan Pieter de Savornin Lohman als Willem I, mijn zoon Mark als Maurits Adriaan de Savornin Lohman (1770-1833) (echtgenoot van Frederika Louise Wilhelmina van Heiden), mijn kleinzoon Lucas als diens zoon en Annefleur de Savornin Lohman als diens echtgenote. Het is te zien op De Ridderslag van Maurits Adriaan. Daarna heb ik de kerkdienst bijgewoond van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol onder leiding van dominee Jan van Pijkeren uit Lochem. Hij heeft in zijn voorbeden het 25-jarig bestaan gedacht van de Stichting Cervantes Benelux. Ik sprak er met een echtpaar uit Vlissingen dat thans in de staat Washington woont in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Vervolgens heb ik na thuiskomst telefonisch gesproken met mijn nazaten in Nieuwegein. Daarbij heb ik mijn kleinzoon Lucas in kennis gesteld van het feit dat wij nazaten zijn van een eeuwenoud Riddergeslacht dat teruggaat op Gillis van der Heyden. Vervolgens zag ik op de Nederlandse televisie beelden van de deelname van kleindochter Zara Tindall van Koningin Elizabeth II aan de ‘military’ in Boekelo. In 1995 de woonplaats van Drs Dirk Tuin.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 9 oktober 1996 Hartbewaking9 oktober 1996 British Heart Foundation9 oktober 1997 Procedure 97 / 2152 Belei R08 II G329 October 1997 ‘Letters to Diana, Princess of Wales’ on behalf of The Ambassador of The United Kingsom in The Hague9 oktober 1997 Beschikbaarheid9 oktober 1998 In de wolken9 oktober 1998 Thierry9 oktober 1998 Uitnodiging aan Thierry baron van Zuylen van Nijevelt van De Haar9 oktober 1999 Hoofdlijnen20 oktober 2000 Nuevo Espíritu en 9 Oktober 2005 Onder De Keizerskroon. Hartelijke groet JOHN L. VAN DER HEYDEN Voorzitter Stichting Cervantes Benelux Colega de Su Majestad El Rey P.S. Liselore van der Heijden is onze contactpersoon bij de exploitanten van Paleis Soestdijk.