RECHT EN RECHTVAARDIGHEID

Na verzending van 20171106 Poets je mond in België  ontving ik van dominee Van Pijkeren op mijn verzoek in dank zijn preek van afgelopen zondag doorgestuurd. Het is niet voor publikatie. Maar ik ben altijd wel geïnteresseerd in hetgeen predikanten vanaf de kansel verkondigen. Wij zijn nu eenmaal een volk van predikheren. In de regel gaat het over “God”. Maar ik weet nog steeds niet wat ik daaronder moet verstaan. Ik heb al eerder geschreven “Elke godsdienst is mensenwerk”. In de regel gaat het ook over wijsheid en dwaasheid. Ook een centraal thema in de don Quijote. Vandaag gaan mijn gedachten uit naar de begrippen recht en rechtvaardigheid.  Daarbij realiseer ik mij voluit dat Spanje een ander rechtssysteem kent dan België en Nederland een ander systeem dan Groot-Brittannië. De rechten van het Spaanse Instituto Cervantes zijn gebaseerd op het rechtssysteem in Spanje. De rechten van het Instituto Cervantes Benelux zijn gebaseerd op de rechtssystemen van België, Nederland en Luxemburg. In casu de Beneluxmerkenwet. De rechten van Instituto Cervantes Limited zijn gebaseerd op het rechtssysteem in Groot-Brittannië. In casu de Companies Act van 1985. In dit verband verbaast het mij nog steeds dat het Spaanse Instituto Cervantes ongehinderd en zonder enige tegemoetkoming haar activiteiten kan ontplooien in Brussel en Utrecht ongeacht de door mijn advocaat Mr. Arkenbout van Nauta Dutilh opgestelde brief die ik reeds op 16 juli 1992 aan de toenmalige secretaris generaal heb doen toekomen gevolgd door een tijdrovende correspondentie die ik vervolgens heb gevoerd en mij inmiddels meer dan tweehonderdduizend euro heeft gekost die ik allemaal uit mijn eigen spaarpot heb moeten vergoeden. Overmorgen ga ik een week terug van Spanje naar Nederland om mijn zeventigste verjaardag te vieren. Van die zeventig jaar heb ik mij vijftig jaar gewijd aan de ontwikkeling van het Instituto Cervantes. Ik hoop dat ik bij die gelegenheid ook kan rekenen op RECHTVAARDIGHEID en de lijfspreuk DIEU ET MON DROIT ook werkelijk betekenis krijgt.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 7 November 1996 Partnership7 November 1997 Birthday7 november 1997 Trouw7 november 1998 Anthony Julius7 november 1999 El juego de damas7 november 2000 Schot in de roos7 november 2009 Dankbetuiging en 7 november 2010 Nog twee dagen en dan ben ik 63.