KERSTAVOND

Aansluitend aan mijn bericht Inzake 25 december heb ik gisteren deelgenomen aan de kerkdienst in het Hollandhuis. Voor aanvang van de dienst was ik blij verrast met de binnenkomst van Ds Jos van der Sterre en zijn echtgenote Betty uit Deventer. Ds van der Sterre heeft deze keer op uitnodiging van zijn vriend Ds Kees Burger uit Kamerik bij Woerden als gastpredikant de dienst geleid. Mij was opnieuw de eer vergund onderstaande evangelielezing te verkondigen.

Eerste lezing: Micha 5, 1-4a “Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten.Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.

Tweede lezing: Lucas 1: 39-45 Maria en Elisabet

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’”

Na de dienst hebben we gezamenlijk koffie gedronken en hebben wij nog enkele ervaringen uitgewisseld. Onder meer in verband met mijn verbondenheid met De Engelenburg in Brummen en het gesprek dat ik terzake op 8 april 2009 in Musis Sacrum in Arnhem voor aanvang van de toneelvoorstelling Victory Boogie Woogie in de Arnhemse Stadsschouwburg met de Heer Anton de Lange en Mevrouw Erna Zwart heb gevoerd. Vanuit deze achtergrond hoop ik in 2019 weer naar deze reeds in 1996 beoogde thuisbasis in Nederland te mogen terugkeren. Traditiegetrouw volg ik reeds vanaf kerstavond 1996 de Carols from Kings vanuit Kings College te Cambridge.

Ik wens U allen Een Gezegend Kerstfeest John L. van der Heyden  Voorzitter Stichting Cervantes Benelux