DE WITTE ROOS, HET POSTKANTOOR VAN TORREMOLINOS, DE TACHTIGSTE VERJAARDAG VAN H.K.H. PRINSES BEATRIX, MIJN DOCUMENTEN D.D. 30 EN 31 JANUARI VANAF 1996 EN DOÑA LEONOR DE BORBÓN Y ORTIZ PRINCESA DE ASTURIAS EN HET GOUDEN VLIES

Na verzending van Dulcinea en mijn documenten d.d. 29 januari vanaf 1996zag ik op het NOS Journaal dat sympathisanten van de Me Too-beweging zich hebben getooid met een witte roos. Ook Hillary Clinton kwam daarbij in beeld. Om 11:39 heb ik mijn stembiljet in de Oranje enveloppe ter verzending aangeboden in het postkantoor van Torremolinos. Van 12:00 tot 13:00 heb ik een dentale behandeling ondergaan in Centro Dental Milenium Torremolinos. Ik ben behandeld door Dra María Jesús Romero. Vervolgens zond ik Rafael del Moral om 16:46 deze reactie op zijn bericht van gisteren: “Hola Rafael: Como sabes somos amigos. Y nuestra cena de honor va a ser un acto oficial. John” Vanuit deze achtergrond heb ik een overzicht geproduceerd van mijn correspondentie waarin het postkantoor van Torremolinos is vermeld beginnend met Final touch en eindigend met Op weg naar Soestdijk.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 1996 Stichting Cervantes Benelux ter attentie van Prof.Dr. M.P.A.M. Kerkhof1997 Human Performance Technology1997 Telegraafartikel ter attentie van de Voorzitter Drs Hans Blankert van de werkgeversvereniging VNO-NCW1998 PromotieDe laatste brief uit Utrecht2000 Circles2000 Evidence2001 Sangría del hereje2004 De geest van de sangría2005 Opladen van de batterij2006 Annual Accounts End of Financial Year Instituto Cervantes Ltd ter attentie van het Haags Juristen College Cyprus2006 Brief Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd (2)  – 2006 Award notifications (1)2008 Cervantesfonds/Stichting Wereldouders2008 Van Plan A naar Plan B.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 2002 Goed nieuws van een harde werker2003 Reunion2007 Vijf kroonprinsen2008 Tocht over de Veluwe2010 Tony Blair2011 Rennert International en de Baak2012 Paspoort Van der Heyden-VanOranje-De Bourbon en de Algemene Ledenvergadering van D66 Nijmegen

16:20 Morgen bereikt H.K.H. Prinses Beatrix Haar tachtigste levensjaar. Mijn oprechte gelukwensen gaan langs deze weg uit naar Haar en Haar Familie en ik wens Haar nog vele jaren toe in goede gezondheid. Daarom memoreer ik mijn gevoerde cortrespondentie op Haar verjaardag vanaf 1996 Beleidsplan Instituto Cerrvantes Benelux ter attentie van Bank ING te Nijmegen1997 Birthday of Queen Beatrix1997 Fondsenwerving 1997 Gebiedsuitbreiding2000 Building the holding VI2001 Presentatie ter attentie van Mr H.A. de Graaff in Maarn2001 Hoogtijd2004 Organisatie-ontwikkeling2004 Marktonderzoek2005 Beursintroductie.

En mijn dagelijkse verslaglegging op 31 januari vanaf 2002 Erik Dou uit Hummelo2003 Koningin Beatrix 652006 ¡Leve de Koningin!2007 Koningin Beatrix 69 jaar2008 Koningin Beatrix zeventig jaar2009 Number Ten2010 Hare Majesteit Koningin Beatrix der Nederlanden 72 jaar2011 Koningin Beatrix 73 jaar en De 74ste verjaardag vaan Hare Majesteit de Koningin.

16:30 Aansluitend memoreer ik eveneens mijn berichtgeving als bestuurslid van de Stichting Cervantes Benelux aan Hare Majesteit Koningin Beatrix vanaf de vijftigste bevrijdingsdag van het Koninkrijk der Nederlanden: Bij de vijfde meiGelukwens KarlspreisKarlspreisConvocatiesOverwegingenHuwelijk en Een droom van rood en geel.

20:25 Na verzending van bovenstaand bericht kan ik U dit bericht niet onthouden: Acto de imposición del Collar del Toisón de Oro a S.A.R. la Princesa de Asturias. Ik verwijs daartoe naar 31 de octubre de 2005 Nace en Madrid La Infanta Doña Leonor, Primogénita de Los Príncipes de Asturias