DIGNITAS EN HUMANITAS EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 FEBRUARI VANAF 1993

Na het zien van Blauw Bloed van dit weekend in het kader van de viering van de tachtigste verjaardag van Prinses Beatrix in het Paleis op de Dam in Amsterdam, de nieuwjaarsreceptie (02:24) in het Palacio de Oriente en vijftigste verjaardag van Koning Felipe VI in het Palacio de la Zarzuela (26:50), het bezoek van William en Catherine aan Zweden en Noorwegen (03:00) als Hertog en Hertogin van Cambridge en een bijzondere bijdrage van Reinildis van Ditzhuyzen (22:49) was mij vandaag de eer vergund om tijdens de kerkdienst van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol de Schriftlezingen uit het Oude en het Nieuwe Testament te mogen verrichten.

Genesis 1, 1-5 – vers 31 t/m genesis 2 vers 4

De schepping van hemel en aarde

(1-5) In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. (31) God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

Schriftlezing 2 Marcus 2 vers 23 t/m Marcus 3 vers 6

Eens liep hij (Jezus) op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. ‘Kijk eens!’ zeiden de farizeeën tegen hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ook aan zijn mannen te eten.’ En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.’ Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij die op sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden staan.’ Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen de man die in het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Fotojournalist Peter Vincent Schuld, mijn documenten d.d. 3 februari vanaf 1992 en Cervantes Incasso mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 1993 Schrijven van 31 januari jongstleden1996 Uw brief 95/1438/M-95-41997 Don’t cry for me Argentina1997 Instituto Cervantes United Kingdom1999 Literatuurlijst2000 Building the holding IX2001 Nijmegen-Arnhem2005 Geloof, Hoop en Visie2008 Tjalling ten Cate.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 2002 Tango moeilijkse moment op huwelijksdag2003 Cervantes Game2007 The Streets of London2009 Sort Code 5221072010 Prinses Irene2011 Bericht van Thomas Triebels en 2012 Dammen en Schaake.