MIJN DOCUMENTEN D.D. 13 FEBRUARI VANAF 1994, KJELD NUIS IN DE ZEVENDE HEMEL EN ONTWIKKELINGEN ROND MINISTER HALBE ZIJLSTRA VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Aansluitend aan mijn bericht Koningen, de vijfde olympische medaille voor Nederland, Hetm Licht op Marcel Boekhoorn van Ouwehands Dierenpark en twaalf jaar olympisch goud  memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 1994 Korte reactie op brief van 5 en 6 februari 19941997 Meeting at Amsterdam Airport1997 Business Plan ter attentie van mijn voormalige districtleider in de Regio Utrecht – Nieuwegein1997 Uw kenmerk 0681.87.0381997 Business Plan ter attentie van de heer George Görtemöller1997 Certificate of Incorporation on behalf of Maxwell Heppell in Warwick United Kingdom1997 Nóg een openstaande post ter attentie van de Minister van Justitie van het Koninkrijk der Nederlanden1998 Keerpunt 981998 Final touch1998 Uw brief van 12 februari 1998 ter attentie van het Haags Juristen College 1999 Llanfairpwllgwwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysisilogogoch2000 Vragenformulier Vrij-voor-Twee2001 FC Cervantes Gelredome2007 Happy Valentine.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 2002 Miss D.A. Penticost van Companies House in Wales2003 Help de adel in het zadel2005 To Trust or not To Trust2006 De lege stoel2007 Honderdste Bericht uit de Keizer Karelstad2009 Nieuw pied-à-terre in Bariloche2010 Vancouver2011 The best is yet to come en 2012 De klok sloeg vijf voor acht.

16:00 Na verzending van bovenstaand bericht heb ik de Olympische Spelen gevolgd met zilver voor Yara van Kerkhof op de 500 meter shorttrack, zilver voor Patrick Roest en goud voor Kjeld Nuis op de 1500 meter. Op Wikipedia is het medailleoverzicht van Nederland te zien. Thans staat de teller op elf medailles. Vervolgens heb ik het vragenuurtje gezien. Deze keer vanuit de Eerste Kamer der Staten-Generaal met aandacht voor het wetsvoostel van Pia Dijkstra. Dit raakt niet zozeer de uitvoering van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Ik vond het wel belangrijk om Thom de Graaf aan het werk te zien namens D66, Frank de Grave namens de Partij van de Arbeid  en Maria Martens namens het CDA. In dit verband memoreer ik het bericht dat ik haar op 12 mei 2004 heb gestuurd: “Hello Maria Martens, Leuk gisteravond met u kennis te hebben gemaakt. Zoals beloofd heb ik u mijn correspondentie met politici en regeringsleiders toegezegd. U vindt die op Beleidsplan Cervantes/0120histreg. Van hieruit kunt u ook door mijn gehele beleidsplan ‘heenfietsen’ dat ik al vanaf 1991 in ontwikkeling heb. Mijn visie inzake de ontwikkeling van de Europese Unie heb ik verwoord in het dossier Gran Hermano Dit dossier heb ik op dit moment in bewerking en staat dus off-line. (20 februari 2005: thans weer beschikbaar) Graag geef ik een reactie op uw verkiezingsbrochure. Zeer positief is uw open uitstraling op de foto. Dit straalt gelijk vertrouwen uit. Ik ondersteun uw standpunten inzake de bestrijding van internationale criminaliteit, terrorisme en het beheersen van migrantenstromen, zoals ik dat gisteravond met u heb besproken. In dat verband is de Nederlandse Regering nog de betaling verschuldigd van een factuur terzake aan de Stichting Cervantes Benelux. Niet alleen de verbetering van de positie van vrouwen en het respecteren van mensenrechten is belangrijk, ook de verbetering van de positie van Nederlandstalige hispanisten, die – zoals ondergetekende – altijd zelf het werk hebben moeten genereren omdat zij in Den Haag geen gehoor kregen. De nieuwe Spaanse premier Zapatero heeft aan uw wensen inmiddels gevolg gegeven door acht vrouwen en acht mannen in zijn kabinet op te nemen. Het opgeven van het vetorecht acht ik daarom een heilloze weg nu wij als Benelux, samen met Spanje en het Verenigd Koninkrijk nog een vuist kunnen maken in de Europese Unie. Zodra we dat uit handen geven verschuift het economisch middelpunt van Nederland naar Duitsland, zoals dat de facto nu al is gebeurd na 1 mei jongstleden. Wij dienen onze positie als oprichters van de Benelux en bijgevolg de Europese Unie – hetgeen door overige lidstaten klaarblijkelijk steeds meer uit het oog is verloren – nimmer op te geven. Voor het Europese buitenlandse beleid dient eerst een eensluidende visie te worden ontwikkeld alvorens het vetorecht ter discussie wordt gesteld. In dit verband wijs ik u graag op mijn brief aan Hare Majesteit de Koningin d.d. 21 mei 1996. U zult begrijpen waarom ik gisteravond ook uw aandacht heb gevraagd voor het ‘Heydense’ geloof. Nijmegen is immers nog steeds de hoofdstad van het oude ‘Heydenrijck’. Hieruit is onze Westeuropese samenleving voortgekomen hetgeen van groot belang is voor de Westeuropese identiteit. Hoewel ik de motieven van het CDA begrijp lijkt het mij geen goed idee om de term joods-christelijk in de preambule van de Europese Grondwet op te nemen. Als u mijn verslag leest van het congres in Alcalá de Henares zal het u wellicht duidelijk worden waarom het in alle opzichten beter is om dat niet te doen. Zeker na de gebeurtenissen van 11 maart jongstleden die ik al had zien aankomen. Godsdiensten hebben veel normen en waarden aan onze samenleving bijgedragen, maar ook geleid tot tal van conflicten die wij vanaf nu tot in lengte van dagen kunnen voorkomen. Ik heb daarom ook bij Tineke Netelenbos gepleit voor een Europees onderwijssysteem waarin deze normen en waarden kunnen worden behandeld binnen het Europees Perspectief en Convergentiebeginsel. Inzake uw belangenbehartiging voor de regio KAN verzoek ik uw medewerking aan de totstandkoming van een sterk bedrijfsleven dat opnieuw de motor van onze economie dient te worden, zoals dat ten tijde van ons poldermodel – vanaf de oprichting van het Instituto Cervantes Benelux – ook een wereldwijde gangmaker is gebleken. Helaas tref ik binnen de Nijmeegse gemeentepolitiek nog te weinig elementen die hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren. Het Arnhemse voetbalstadion kan daarin vanaf heden als Nederlands-Brits-Spaans-Duits bedrijvencentrum een zwaarwichtige functie gaan vervullen. Tenslotte pleit ik opnieuw voor de herbouw van de Valkhofburcht in Nijmegen als een Nederlandse ‘parador nacional’ en symbool voor de eenwording van het Nieuwe Europa. Ik wens u veel succes tijdens de komende verkiezingen. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN In Books Letters to Diana Princess of Wales by John L. Van Der Heyden; Paperback Special Order* Our Price: $31.99 * See more information about this product Price and availability are subject to change. To read the Amazon.com reviews of Letters to Diana Princess of Wales, J.L. VAN DER HEYDEN requested that we send this message.”

Vanuit deze achtergrond vind ik de uitlatingen van de huidige Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra inzake Vladimir Poetin erg vreemd. Ik vind de problematiek rond de huidige Nederlandse minister van buitenlandse zaken belangrijk. Hij dient immers ook mijn handelsmerk  te verdedigen in het buitenland. Ik heb graag een minister die ook thuis is in de Spaanstalige wereld en ik weet niet of Halbe Zijlstra daarvoor de juiste man is. In de periode dat mijn foto is gebruikt als hoofdpersoon in het Government Game heb ik mijn voormalige rechterhand en medeoprichter van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen Drs P. Ottenhoff als VVD-minister van Buitenlandse Zaken aanbevolen. In dit verband memoreer ik de passages in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales waarin de heer Ottenhoff is vermeld: Your trip to Pakistan en Message to Bo-rent successful party.

17:30 Na verzending van bovenstaand bericht heb ik geconstateerd dat volgens dit bericht Máxima even fotomodel wordt en Willem-Alexander aanstaande vrijdag in ‘Den Bosch’ wordt verwacht. De officiële naam van de hoofdstad van Noord Brabant is echter ’s-Hertogenbosch.