BLOESEMTOCHT DOOR DE AXARQUÍA EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 22 FEBRUARI VANAF 1996

08:30 Aansluitend aan mijn bericht Belangrijke staatslieden, mijn documenten d.d. 21 februari vanaf 1996 in verbondenheid met Sancho Panza en bezoek van William en Catherine aan Sunderland memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 1996 AM/ARV/96/166 ter attentie van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Koninkrijk der Nederlanden1997 The Winning Angel1997 Correctie1998 Teambuilding1999 Bezoek aan Nederlands Consulaat2000 Fatsoensrakkerij2000 Katholieke Universiteit Nijmegen2006 Inscripción Congreso de Málaga y Ponencia.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 2002 Hans Wijers neemt de functie over van Kees van Lede2003 Cáceres2005 Fusieproces2006 Angels2007 Bericht van de Spaanse Minister-President2008 Carta abierta de la Presidenta de la Asociación Europea de Profesores de Español2010 Koningin begint consultaties2011 Aardbeving in Nieuw-Zeeland en 2012 Kerkhof, Van Kerkhof en De Paauw in Wassenaar

21:40 Na verzending van bovenstaand bericht heb ik deelgenomen aan de bloesemtocht van de Nederlandse Club Costa del Sol door de Axarquía onder leiding van Francis Versteeg. De tocht ging via Malaga over de nieuwe A-7000 naar Colmenar voor een koffiestop in hotel-restaurant Balcón de los Montes. Vervolgens via de olijfolie- en bergroute door de Sierra de Camarolos naar de Venta de Alfarate. Bekend van mijn verhaal over El Tempranillo. Vandaaruit zijn wij doorgereden naar de provincie Granada. Op de pas tussen de Sierra de Camarolos en de Sierra de Alhama  hebben wij de middagmaaltijd genuttigd in het restaurant ‘Aquí te quiero ver’ nadat wij een enorme kudde schapen waren gepasseerd. In dit verband heb ik mijn medepassagiere in kennis gesteld van mijn bezoek aan het geboortehuis van Don Fernando II de Aragón in Sos del Rey Católico in 1974. De laatste stop was het restaurant El Cruce en vervolgens langs Velez Málaga terug naar huis. Om 17:00 was mij de eer vergund om als eerste uit te stappen in Torremolinos. Nadien zag ik opnames van Russische soldaten en vroeg mij af “Wat hebben deze mensen misdaan?”. Ja. Een grote pet opgezet. Maar ook in dienst van hun eigen vaderland. Kun je ze dat kwalijk nemen na alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog? Kun je het Vladimir Poetin kwalijk nemen dat hij niet wil ingaan op de verschrikkelijke vliegramp waarbij Nederlanders zijn omgekomen en de vliegramp op 25 december 2016 boven de Zwarte Zee? Waarbij klaarblijkelijk zijn beste vriend Alexander Alexandrov is omgekomen. Laat ik er niet omheen draaien. Ik heb dat probleem vanmiddag ook besproken tijdens de lunch. Onder meer met een voormalige eigenaar van een landbouwbedrijf uit Winschoten die een reis heeft gemaakt met de Siberië Expres en een directielid van Philips uit Eindhoven die ik in kennis heb gesteld van mijn relatie met voormalig Philipsdirecteur Bob van Aalst als eerste voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux.  Mensen hebben snel een oordeel klaar voordat alle feiten helder zijn. En als de feiten helder zijn ontstaat er weer een nieuw probleem. Daarom heb ik ervoor gekozen om te zwijgen zoals Willem de Zwijger  ook heeft gedaan. In dat verband had ik in hotel-restaurant Balcón de los Montes een gesprek met een echtpaar uit Breda. Onder meer over Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg en diens nazaten en het gespeelde huwelijk van mijn jongste zoon Ramon in het theater Avenue in Breda nadat dat huwelijk officieel was vastgelegd voor de burgerlijke stand in Amsterdam. Vanuit deze achtergrond zond ik Francis om 21:18 dit bericht: “Wat het vinootje betreft: Het is vanavond een glas Los Molinos Tempranillo   Valdepeñas geworden. De Touristische Landkarte der AXARQUÍA is nu beschikbaar voor ‘buurvrouw’ Else. Nogmaals dank voor deze fantastische dag.”