KERKDIENST IN HET HOLLAND HUIS, MIJN DOCUMENTEN D.D. 25 FEBRUARI VANAF 1997 EN OVERWEGINGEN ROND HET ZEVENDE LUSTRUM VAN DE VERENIGING VAN DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND

14:14 Aansluitend aan mijn bericht Heidelberg, mijn documenten d.d. 24 februari vanaf 1993, D-Day en Veldmaarschalk Montgomery heb ik vandaag deelgenomen aan de kerkdienst van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente in het Holland Huis in Torremolinos onder leiding van dominee Jos van der Sterre uit Deventer. Mij was wederom de eer vergund om de schriftlezingen te mogen verzorgen. Het betreft onderstaande fragmenten.

Schriftlezing 1 1 Koningen 19, 9-18 Elia op de Horeb “Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden ‘Elia, wat doe je hier’ Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’

Schriftlezing 2 Marcus 9 vers 2 tot en met 10 Een stem uit de hemel Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.” Ik bereid mij nu voor op het Vijftigjarig bestaan van het Instituto Cervantes op 17 juli van dit jaar.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie opdeze datum vanaf 1997 The English patient1997 Uw kenmerk 0950000 – AQ 588.0961997 Bericht aan de Minister-President1997 Uw brief van 24-02-97 ter attentie van Knijff Merkenadviseurs1997 Samenwerkingsgedachte1998 Salamanca1998 Vijf Margrieten1998 Invitatie1999 Vakantieplannen1999 Foto uit Granada2001 Corporate Identity2002 Aanslag 1999.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 2002 Michel Troitski2003 Hij is wel goed, Jan Toet2004 Last Will I2005 Sir Michael Peat2006 No cure no pay2007 Moszkowicz2008 Minister Man2010 Stichting Aap2011 Somewhere over The Rainbow en The Wizard of Oz en 2012 Aanmelding Symposium Duurzaam ondernemen over grenzen heen verzonden.

16:30 Na verzending van bovenstaand bericht gaan mijn gedachten uit naar de komende viering van het 35-jarig bestaan van de VDSN op 24 maart 2010 in het Instituto Cervantes in Utrecht. Hierbij merk ik op dat het Instituto Cervantes op 17 juli van dit jaar vijftig jaar bestaat. Althans in de gedachtenwereld van ondergetekende zoals ik heb verwoord in mijn lezing van 29 juli 2008  op de UNED in Madrid en gedeeltelijk is te zien en te horen op deze videoopname. Ik stel vast dat het huidige VDSN-bestuur een heel mooi programma heeft samengesteld en de aftrap wordt gedaan door María José Steenbeek. In dit verband memoreer ik mijn documenten waarin María José Steenbeek is vermeld: Net werkenHuwelijk Constantijn en LaurentienUw brief van 18 juli 2001 ter attentie van de Directeur van de Stichting WereldoudersCongres Spaans te Utrecht en de BilderberggroepStichting Wereldouders (2)28 september 2002 ter attentie van de Vereniging Docenten Spaans in NederlandNieuwsbrief 008Royal Cervantes Airlines Asociación de Hispanistas del BeneluxContabilidad AEPE BeneluxOp weg naar Kerst 2003Wit en paars en roodNijmegen-UtrechtOss West Thuis Best Post uit Buckingham PalaceHartverwarmendJaarvergadering 2010 van de Vereniging Docenten Spaans in HilversumVeranderingen bij de VDSNDe langste dag van 2010 en Paars Plus Ultra ofwel Verslag 2010 week 25.