ST PATRICK’S DAY, DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 17 MAART VANAF 1993

Overeenkomstig het bepaalde in Statuten en Huishoudelijk Reglement roept het bestuur de leden van de NCCS op tot het bijwonen van de jaarlijkse Agemene Ledenvergadering. Deze zal bij eerste oproep gehouden worden op zaterdag 17 maart in restaurant Finca Los Caballeros in Benalmádena om 10.30 uur en bij tweede oproep op dezelfde datum en plaats om 11.00 uur. Toegang tot de vergadering is uitsluitend mogelijk voor leden die hun contributie over 2018 betaald hebben. AGENDA Opening – Ingekomen stukken – Herbevestiging verkiezing nieuwe bestuursleden: Wilmar Bliek (voorzitter), Henk Flederus, Koos Kraan & Jeani Hoftijzer – Invulling andere bestuursfuncties –  Goedkeuring notulen BALV 18 november – Jaarverslag vanaf BALV – Financiële zaken: a. verslag van de penningmeester b. verslag kascontrolecommissie  c. décharge penningmeester d. begroting 201 e. contributie 2019 Verkiezing kascontrolecommissie Rondvraag Sluiting. 

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Royaltycheque van Trafford Publishing uit Toronto mijn documenten d.d. 16 maart vanaf 1997 en Het Licht op Kasteel Landgoed Engelenburg in Brummen mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 1993 Bezoek aan Groningen1994 Inzake 21 maart 19871996 Beleidsontwikkeling (3)1997 Princess Diana Fund as Charity Organization1997 Report 10 Plea to the lawyer of the Association Instituto Cervantes Madrid1997 Op hoop van zegen1997 Uitnodiging aan mijn voormalige studiecoördinator1998 White Heaven1999 Een nieuwe levensgezellin2000 Spijkers met koppen2010 Mi Buenos Aires Querido para Cecilia Verdi en Buenos Aires Argentina2010 De Troon Deel 2.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 2003 Dag van de waarheid2004 De touwtjes aan elkaar2005 Palacio de Oriente2006 Als een god naar Frankrijk2007 Prinses Margarita en Jaap Leeuwenburg2008 Presentatie over OU Nederland in Madrid en FC Cervantes Arnhem2009 Het Hemelse Gerecht2010 De Troon Deel 22011 Myrna en 2012 Internetgebruik Latijns-Amerika stijgt.