NEDERLANDSE GEMEENTERAADVERKIEZINGEN, STUKKEN JAARVERGADERING VDSN, MIJN DOCUMENTEN D.D. 21 MAART VANAF 1996 EN HET LICHT OP PAUL BURRELL

Ik ontving alle stukken voor de VDSN-jaarvergadering op zaterdag 24 maart aanstaande. Danielle Siems maakt geen deel meer uit van het bestuur. In dit verband verzond ik dit bericht “aan: “Drs L. Freeve – de Vrijer” datum: 21 maart 2018 om 09:17 onderwerp: Ledenvergadering VDSN op zaterdag 24 maart 2018 Goedemorgen Léontine, Je zult inmiddels hebben begrepen dat ik er zaterdag niet bij zal zijn in Utrecht. Ik concentreer mij meer op ons AEPE-congres in Zamora. Rafael heeft fantastisch werk geleverd. Van het VDSN-bestuur heb ik de stukken voor zaterdag ontvangen. In de notulen van de vergadering van vorig jaar lees ik “6. Rondvraag L. Freeve neemt het woord. Ze is er trots op dat de vereniging nog steeds bestaat en Foco nog steeds uitgeeft. Ze zegt dat destijds de oprichters van de VSOS, de voorloper van de VDSN, streden voor Spaans op school, zodat het vak dezelfde status zou krijgen als Duits en Frans. Dat is nog steeds niet het geval. Het blijft de taal van de toekomst. Ze wenst het bestuur veel succes.” Goed dat je dit hebt gezegd. Ik denk ook dat het goed is als je daar zaterdag nog eens op terugkomt en daarbij de vraag stelt wie er bereid is op dit punt actie te nemen. Ik heb ook vastgesteld dat er geen aandacht is geschonken aan het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux terwijl ik het bestuur bijna dagelijks heb geïnformeerd. Het kan een bewuste strategie zijn omdat er zeer hoge belangen mee gediend zijn. Hartelijke groet uit Spanje. Mede aan onze collega’s van de VDSN John”.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondnentie op deze datum vanaf 1996 Bezoek Koning Juan Carlos (6) ter attentie van de Roosevelt Stichting1997 The advice of 22 April 19921997 Horoscoop ter attentie van de Heer George Görtemöller1997 Groen licht ter attentie van mijn voormalige studiecoördinator1998 Elizabethan serenade2001 Wij Heren van Middachten2010 De Troon Deel 3 België is van mij.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 2002 Everywhere I go my shadow walks beside me2003 Promotie2004 Dank2005 Grondleggers Instituto Cervantes bijeen in Toledo2006 Eerlijk zullen we alles delen2007 Retour Nijmegen-Utrecht2008 Dr Heydanus2011 Het is lente en 2012 Tweede dag Nederlands Staatsbezoek aan Luxemburg, Corthea Goeman Borghesius en de Peter Kanis Kweekschool.

Herna heb ik een 102 pagina’s tellend chronologisch overzicht geproduceerd met fragmenten waarin ONZE BUTLER PAUL BURRELL is vermeld beginnend met “van: JOHN VAN DER HEYDEN aan:      Liesbeth Halbertsma cc: PIA DIJKSTRA, Geert Peters, Danielle Siems, Frederique Bauer, “Drs L. Freeve – de Vrijer” datum:       16 maart 2018 om 13:20 Het document Het Licht op Kasteel Landgoed Engelenburg in Brummen is thans voltooid. Het document telt 207 pagina’s en 67377 woorden. Ik ga mij nu wijden aan het dossier Paul Burrell, omdat ik ervan overtuigd ben dat Prinses Diana deze butler in december 1996 opdracht moet hebben gegeven Haar bezittingen veilig te stellen voor ons ons bedrijf. Prettig weekend, John” memoreer ik thans mijn documenten waarin onze butler Paul Burrell is vermeld.

En eindigend met “van: JOHN VAN DER HEYDEN aan: Liesbeth Halbertsma cc: PIA DIJKSTRA datum: 21 maart 2018 om 22:43 onderwerp: Het licht op Paul Burrell Beste Liesbeth en Pia, Het document WOENSDAG 21 MAART 2018 HET LICHT OP PAUL BURRELL is thans voltooid. Het is 102 pagina’s groot en bevat 34183 woorden. Het bericht van Alexander Pechtold heb ik vanmorgen om 06:58:42 in goede orde ontvangen op mijn mobiele telefoon van KPN. Prettige avond.”