MIJN DOCUMENTEN D.D. 27 MAART VANAF 1995

10:50 Schriftlezingen voor Goede Vrijdag uitgewerkt: Johannes 19 Vers 1 tot en met 37. Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Spaanse zaken en mijn documenten d.d. 26 maart van 1988 tot en met 2012 mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 27 maart 1995 Dissertatie ter attentie van Jonkheer Carel van Nispen tot Sevenaer27 maart 1996 Artikel Telegraaf ter attentie van Burgemeester Ed d’Hondt van Nijmegen27 maart 1996 Referendum ter attentie van Minister Winnie Sorgdrager van Justitie27 maart 1996 Uw brief d.d. 24 maart 1996 ter attentie van voorzitter Dr J. Kaldewaij van de Vereniging van Leraren in Levende Talen27 maart 1996 Referendum ter attentie van Minister Els Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport27 maart 1996 Relatie Nederland-Frankrijk ter attentie van Minister-President Wim Kok van het Koninkrijk der Nederlanden27 maart 1996 Koningsschap ter attentie van de Prins van Oranje27 March 1997 Letter to Prince Willem-Alexander27 maart 1997 Koningschap ter attentie van Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins van België27 maart 1997 Koningschap ter attentie van Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins van Nederland27 maart 2001 Gelredome ter attentie van Boer & Croon Strategy and Management Group Amsterdam27 maart 2006 Annulering creditcard (2) ter attentie van Prime Line Laser-Lafayette Services Nederland BV27 maart 2010 Uw herinnering van 17 maart 2010 ter attentie van de Kamer van Koophandel van Amsterdam27 maart 2010 Reminder ter attentie van de directie van het Luzac College.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 27 maart 2002 Carlos Rubio27 maart 2003 Advocaten: No cure no pay beperkt toegestaan 27 maart 2007 The black box27 maart 2008 Nederlandse belastingdienst twaalf jaar in gebreke27 maart 2009 Jaarvergadering Vereniging Docenten Spaans in Nederland op zaterdag 28 maart te HilversumZondag 27 maart 2011 Jaarvergadering van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland te Hilversum en Dinsdag 27 maart 2012 Koninklijke Post.

Hierna heb ik gewerkt aan mijn werkstuk Het Licht op Granada vanaf 30 september 2007. En alsvolgt afgerond: Verzonden: “aan: Liesbeth Halbertsma cc: PIA DIJKSTRA, Francis Versteeg datum: 27 maart 2018 om 21:24 onderwerp: HET LICHT OP GRANADA Mijn document HET LICHT OP GRANADA is thans gereed. Het is 99 pagina’s groot en bevat 32451 woorden. Binnen het kader van mijn rubriek Het Licht op… gaat mijn aandacht thans uit naar Córdoba. P.S. Paleis Huis de Voorst lijkt thans over een enorm budget te beschikken om reclame te maken voor ons huwelijk.”