TWAALFDE VERJAARDAG VAN EMMA, AFSCHEID VAN JOS EN BETTY VAN DER STERRE, PAASLUNCH NCCS EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 1 APRIL VANAF 1993

Aansluitend aan mijn documenten d.d. 31 maart vanaf 1993 memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf  1 april 1993 Ontwikkelingen ter attentie van de heer J.W. van Aalst te ‘s-Gravenhage1 april 1994 Briefje van 2 maart 1994 ter attentie van G.P. Boogaard1 april 1994 Telefoongesprek met Peter Ottenhoff ter attentie van Drs T. Breuker te GroningenBrief van 1 april 1996 aan de directeur van de Centrale Recherche InformatiedienstFirst of April 1997 Reminder to the Belgian lawyer of our Spanish friends1 april 1997 Voorschot ter attentie van Bureau Gevers te DiegemFirst of April 1997 Report 12 to Lady Diana Frances Spencer – The King1 april 1997 Projectprofiel ter attentie van de heer George Görtemöller1 april 1998 Maand van de waarheid1 april 1998 Hilversum ter attentie van Drs T. Breuker te Groningen1 april 1999 Maand van de waarheid 19991 april 2001 Engagement1 april 2003 Maand van de waarheid ter attentie van de hoofdredacteur van Vorsten1 april 2004 Verder bouwen ter attentie van de directie van de Baak in Noordwijk1 april 2004 De brug geslagen1 april 2005 Her Majesty’s Tax Collector1 april 2010 Informatievoorziening maart 2010 ter attentie van Liesbeth Halbertsma.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 1 april 2002 van Sheremetyevo naar Schiphol1 april 2010 Terug uit Moskou1 april 2003 The Final Touch1 april 2007 Eric Luzac1 april 2008 Gente1 april 2009 Op 1 april verloor Alva zijn bril1 april 2010 De Troon deel 4, Willem, Willem, Willem en WillemVrijdag 1 april 2011 Argentinië in beeld en Zondag 1 april 2012 Verrassende ontwikkelingen

Verzonden aan Ds Jos van der Sterre datum: 1 april 2018 om 17:45 onderwerp: Een bedankje Beste Jos en Betty Langs deze weg wil ik jullie van harte danken voor jullie verblijf aan de Costa del Sol en de twaalf verzorgde kerkdiensten. Het heeft mij weer nieuwe inspiratie gegeven. Mede vanwege de vier schriftlezingen die ik mocht verzorgen van Het Begin tot Het Eind. Van het Scheppingsverhaal uit Genesis 1 tot het sterven van Christus op Goede Vrijdag uit Johannes 19. Ik heb deze periode ervaren als een soort catharsis. Wat is het mooi om te mogen spreken over De Liefde. Dinsdag gaan jullie terug naar Deventer. In dit verband kwam er een bijzonder moment in mijn geheugen terug dat ik heb opgeschreven tijdens een bezoek aan Ellecom op 28 januari 2001. Ik citeer: “De treinreis was maar kort deze keer. Ik had een kopie meegenomen van mijn brief van vorige week met het verhaal over Judocus. Bij decreet van Keizer Napoleon I van 27 januari 1813 verheven tot Baron de l’Empire. Volledige naam Judocus Henricus Antonius Adrianus Josephus Joannes van der Heyden van Baak. Staatsraad in buitengewone dienst. Over Joost had ik een gesprek op zondag 10 december 1995 in Kasteel Middachten met Ernest Helmich uit Baak. Volgens Ernest is Joost op het toppunt van zijn macht een schatrijk iemand geweest. “Hij bezat de halve Achterhoek”, aldus Ernest. Koekkoek schrijft over hem: “Johan Everard Canisius kreeg als opvolger zijn oudste zoon Joost Hendrik Anton Adriaan Joseph Johan geboren 25 februari 1765 te Doetinchem (Meestal wordt hij aangeduid met de eerste drie voornamen). Behalve heer van Baak was hij ook heer van Meijerink, Luynhorst, Leemkuyl en Doornenburg. Hij trouwde 26 mei 1789 te Weeze (Dld) met Richmund Louise Dorothea van Daell tot Eyll. Zoals in het geslacht van de “Van Baeks” Willem (de Oude) een hoogtepunt vormde, zo bereikte het geslacht Van der Heijden van Baeck onbetwistbaar een top in Joost Hendrik Anton, zowel wat invloed en aanzien als wat rijkdom betreft. Hij werd Staatsraad in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de koning. Hij kreeg in 1822 officieel de titel van baron toegekend, werd opgenomen in de Ridderschap van Gelderland en kreeg de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. En wat zijn rijkdom betreft: In 1843 bezat J.H.A. van der Heijden in de gemeente Steenderen 635 ha en in de gemeente Hengelo ruim 689 ha. Hij had bovendien nog bezittingen in verschillende andere gemeenten. In Ellecom waren er enkele veranderingen zichtbaar. Onderweg werd ik getroffen door een tekst van de Lions Club uit Rheden. “De hel van werkkamp Ellecom”” Vervolgens een paar foto’s en een tekst. Dit oude paadje voerde mij naar de voormalige begraafplaats van de huidige sauna.

Met een gedicht……. Stichting Bijzondere Begraafplaats Ellecom

Voorbijgaand aan…. Het hek, dat ik ontdoe van de ketting vol knopen, Kiert rustig, piepend open. In de winterstijve stilte Knerpt droog het grove grind. Ik huiver in de ochtendkilte. De zon schijnt fel, de wind blaast zacht de hemel schoon. Ik loop over het kerkhof en lees de namen op de zerken. Een jong soldaat. Nog van Napoleon… hier overleden? Daarnaast de mensen uit de buurt of van het dorp beneden. Drie joden, verhongerd tijdens ’t gedwongen werken…. Kleurrijk is ’t kleine kerkhof daar tussen bos en spoor. Hoe kleurrijk was hun levensloop? De stenen staan ervoor. De wens op vele graven is…. ‘rust zacht en rust in vrede’. Dan dendert de intercity-trein naar Deventer voorbij, Onder mijn voeten trilt de grond, de zerken rij na rij. Bij ’t sluiten van het hek heb ik het piepen wat vermeden

Uit “Takkenhout” Van Tineke A.W. Hartgers-Biel.

Het deed mij denken aan een ander gedicht:

De tijd……. Om stil te staan Daar heeft ieder soms wat aan Op dit moment van zijn bestaan Zo’n twee en een half jaar geleden Heb jij dit bedrijf betreden Verder weet ik het niet meer Want het is alweer zo lang geleden.

Zo viel er ook een rood toegangskaartje uit mijn jas. Van de Rots van Gibraltar. Die was ik daar al zoek geraakt. Nu weer overigens. Maar ik blijf toch werken aan een NIEUW PERSPECTIEF.

Dit hebben jullie bij mij los gemaakt in de afgelopen drie maanden. Ik wens jullie een goede reis terug naar Nederland en wellicht zien wij elkaar weer eens in Eefde, Brummen of Deventer.

Hartelijke groet,

John van der Heyden

Torremolinos