BEVRIJDINGSDAG EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 5 MEI VANAF 1992

Aan: De voormalige statutair directeur van het VNO/NCW Management Centrum de Baak CC Pia Dijkstra, de secretaris/penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, de secretaris van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland

10:25 Na verzending van Brief aan Zijne Majesteit De Koning van Spanje, mijn overige documenten d.d. 4 mei vanaf 1992, advocaatje ging op reis en Het Licht op Grouw in Friesland heb ik op de Nederlandse televisie de Nationale Herdenking gezien. Vandaag wordt Bevrijdingsdag gevierd in het Koninkrijk der Nederlanden. In dit verband memoreer ik mijn brief die ik terzake in 1995 aan Hare Majesteit Koningin Beatrix heb geschreven.

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

J.L. van der Heijden. Zwanenveld 91-21. 6538 SH NIJMEGEN. H.M. Koningin Beatrix der Nederlanden. Noordeinde 69. 2514 GD ‘s-GRAVENHAGE.

Majesteit,

BIJ DE VIJFDE MEI

Nijmegen, 3 mei 1995.

“Vijftig jaar bevrijd” blijft haar actualiteitswaarde behouden. Nog heden ten dage vieren velen onder ons elke dag opnieuw een feest der bevrijding, zoals dat ooit door prins Willem van Oranje is uitgedrukt met ‘de tirannie verdrijven’, hetgeen thans in het kader van de Europese Unie niets meer van doen heeft met in het verleden door onze voorvaderen getrokken grenzen. Slechts de verdediging van de door de eeuwen opgebouwde normen van menselijke waardigheid en ethiek rechtvaardigt het brengen van menselijke offers. Op vijf mei herdenken wij, hopelijk voor de laatste keer, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 22 mei is de bondskanselier van het oude Hermagnum in den Haag op bezoek en ik hoop van harte dat we vanaf dat moment daadwerkelijk kunnen gaan werken aan een nieuwe Europese toekomst. Dit neemt niet weg dat wij voortdurend alert moeten blijven op zeer ongewenste neo-fascistische tendenzen. Het zal goed zijn als degenen die dat – ook in de afgelopen drie jaar – aan den lijve hebben ondervonden daar ook getuigenis van afleggen. Mede als dank voor de grote ondersteuning die ik de afgelopen drie jaar van oprechte vrienden heb ontvangen maak ik U hierbij gaarne deelgenoot van mijn belevingswereld in een moeilijke periode middels een foto van een tekening die ik in oktober van het vorige jaar heb gemaakt. Graag had ik U een natuurgetrouwe kopie gezonden, maar ik ben momenteel helaas budgettair beperkt. De in de tekening geprojecteerde persoonlijke belevingswereld geeft een beeld van de situatie in oktober 1994. Ik ben van mening dat de hierop voorkomende figuren en symbolieken van uitgesproken groot belang zijn voor de toekomst van het Nieuwe Europa. De tekening is thans het uitgangspunt van mijn dissertatie-onderzoek naar de Van der Heijdens in de Neder-Duits-Spaanse betrekkingen. Deze dissertatie draag ik op aan alle leden van dit eeuwenoude Europese geslacht, waarvan enkele stambomen in publikaties van de Hoge Raad van Adel (5 mei 2018 huidige voorzitter Johan Pieter de Savornin Lohman) teruggaan tot diep in de middeleeuwen. Ik ben van mening dat wij deze voorvaderen en hun geestverwanten ook dienen te gedenken. Ik denk hierbij onder meer aan de theologen Heydanus (Caspar van der Heijden), Erasmus en de grote Spaanse schrijver Cervantes, wiens naam in feite betekent ‘Un ciervo antes’, ofwel ‘voorheen een hert, hett, heydt of van heyden, ofwel Van der Heyden. Zijn belangrijkste werk is het op de Bijbel na meest gelezen boek van de westerse samenleving. Wellicht licht ik hiermee een topje van de sluier op van mijn diepgewortelde motieven om de Stichting Cervantes Benelux en het Instituto Cervantes Benelux op te richten. Aan de verbetering van de Neder-Duits-Spaanse betrekkingen hoop ik hiermee ook een steentje te kunnen bijdragen. Ik wens u van harte geluk met de vijftigste bevrijdingsdag. CC de Baak

In dit verband constateer ik thans bijzondere aandacht voor mijn dagboek van donderdag 10 februari 2011 en memoreer ik mijn gevoerde correspondentie d.d. 5 mei vanaf: 5 mei 1994 Fundamenteel verschil in handelwijze ter attentie van Drs T. Breuker5 de mayo de 1995 En Conmemoración del 5 de mayo a la atención de Don Juan Carlos de Borbón y Borbón Rey de España (de facto geschreven op 4 mei 1995 zoals te lezen in mijn bericht van gisteren) – 5 mei 1995 Bevrijdingsdag 1995 ter attentie van de Heer en Mevrouw Van Aalst5 mei 1995 Evaluatierapport Operatie Heidebezem (2) ter attentie van de heer W.J.M. Velings, Commissaris van Politie en Districtschef te Nijmegen5  mei 1996 Gelukwens aan de Prins van Oranje5 mei 1996 Gelukwens aan de Prins van Oranje en uitnodiging inaugurele rede van Prof.Dr. Philippus Breuker op 31 mei 19965 mei 1996 Uw Ref. BS/tdv/960701 ter attentie van Prof.Dr. Bob Smalhout5 May 1997 Weekly Report 18 to Diana Frances Spencer Why not John?5 May 1997 Congratulations to Prime Minister Mr Tony Blair of the United Kingdom5 mei 1997 Europese integratie ter attentie van Minister-President Wim Kok van het Koninkrijk der Nederlanden5 mei 1998 Bevrijdingsdag in Utrecht ter attentie van My Lady Elizabeth Halbertsma5 mei Bevrijdingsdag 1999 Mijn lang bewaarde geheim5 mei 2000 Bevrijdingsdag ter attentie van Herman de Koning in Nijmegen5 mei Bevrijdingsdag 2004 Bij Cervantesonline is Alex onbetwist voor u de Spanjespecialist5 mei 2005 Karel Aalbers ter attentie van Liesbeth Halbertsma5 mei 2005 Oesters en Parels ter attentie van Drs Breuker uit Canada5 mei 2010 Luctor et Emergo5 mei 2010 Dank voor een fantastische avond ter attentie van de heer Rob Peters te Bergschenhoek.

En mijn dagelijkse verslaglegging vanaf 5 mei 1992 Salamanca Bezoek aan Colegio de España en Bar Cervantes5 mei 2001 Bevrijdingsdag 2001 Besluit tot publikatie van mijn Letters to Diana, Princess of Wales5 mei 2002 Letters to Diana, Princess of Wales (010) voor Henk afgeleverd bij De Klikspaan5 mei 2003 Nieuw Managementteam op Wereldniveau5 mei 2006 Bevrijdingsdag 20065 mei 2007 Bevrijdingsdag in De Zevende Hemel5 mei 2008 Bevrijdingsdag in het Hotel Cervantes in Torremolinos5 mei 2009 Bevrijdingsdag 2009 Operatie Zuid-Amerika5 mei 2010 Koninginnendag 2010 in Zeeland5 mei 2010 Nederland 65 jaar bevrijd met het oog op de wereldDonderdag 5 mei 2011 Nederland 66 jaar bevrijd en Zaterdag 5 mei 2012 Bevrijdingsdag.

17:30 Aansluitend aan bovenstaand bericht ben ik overgegaan tot de uitwerking van de in mijn bericht van gisteren genoemde vermeldingen van het stadje Grouw (ofwel Grou in het Fries) in Friesland beginnend bij Gastvrije ontvangst in Stiens en eindigend bij Uw post van 24 november 2009 ter attentie Van de Directie van de Stichting Wereldouders Ik stel voor een gezamenlijke postzegelactie op te starten ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux teneinde uw project te ondersteunen. Om hiermee een start te maken ontvangt u hierbij een velletje met tien postzegels met de beeltenis van Prinses Diana Spencer en John van der Heyden bij het standbeeld van Eeltje Halbertsma in Grouw.

Bijlage: Twee kapiteins op hetzelfde schip