VRIJHEID GEEF JE DOOR

Aan: De voormalige statutair directeur van het VNO/NCW Management Centrum de Baak CC Pia Dijkstra, de secretaris/penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, de secretaris van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland

Vandaag is het 74 jaar geleden (6 mei 1944) dat mijn ouders Floris van der Heijden (geb. Nijmegen 4 maart 1917) en Eliza Maria van den Broek (geb. ‘s-Hertogenbosch 30 maart 1919) in Nijmegen in het huwelijk zijn getreden. Het was in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Nijmegen zou pas een paar maanden later (17 september 1944) door de geallieerden worden bevrijd. Daarom sta ik nu stil bij het begrip Vrijheid.

Sluit Vrede Ik begin deze brief graag met een passage uit de bevrijdingstoespraak van Hare Majesteit op 5 mei jl.: “Tegenover de verbondenheid van de periode van wederopbouw staat nu de dreiging van een maatschappij die in ontbinding raakt. Er zijn tekenen die wijzen op een reëel gevaar van afglijden naar een egocentrisch denken en handelen dat de vrijheid van medemensen aantast…. Vrijheid mag niet verworden tot onverantwoordelijkheid. Wie verzuimt stelling te nemen laat de kans voorbijgaan het proces te keren…. Zoals volken zich moeten teweerstellen tegen tirannie van buitenaf, zo geldt voor ieder mens dat echte vrijheid pas mogelijk is na innerlijke bevrijding. Dan komt er ruimte voor verdraagzaamheid, voor toenadering tussen andersdenkenden en tussen vroegere vijanden; dan kan een mens zich vrijvoelen omdat zijn kracht vanuit het hart komt. Bij die innerlijke bevrijding kunnen wij nieuwe inspiratie vinden in de oude woorden, in de opdracht van onze geschiedenis: De tirannie verdrijven die mij mijn hert doorwondt.

Bezoek Koning Juan Carlos Ik bereid gaarne een korte toespraak voor in het Spaans over het thema vrijheid van geloof en meningsuiting en de rol van Heydanus, Erasmus, Cervantes en de Spaanse en Nederlandse Koningshuizen in dit verband.

Karlspreis Na die periode trok de door Van der Heyden en de Prins van Oranje verworven Middelburgse godsdienstvrijheid volgens Van Lennep meerdere vrijgevochten gezindten naar deze stad. Het is deze vrijheid Majesteit, waarover Dr. Roman Herzog in zijn laudatio heeft gesproken. Gaspar van der Heyden heeft in zijn drang naar vrijheid tegelijkertijd een kloof tussen Nederland en Spanje gecreëerd. Ik ervaar het als een persoonlijke uitdaging deze historische kloof te overbruggen. De Stichting Cervantes Benelux – en wellicht in een later stadium Stichting Cervantes Hispano Benelux – is echter een belangrijk middel om de zwaarste hindernis te overwinnen en de verschillen te overbruggen uit de wil om vrede te stichten, welvaart te scheppen en de vrijheid te verdedigen als bijdrage aan een Nieuw Europees Ordeningsconcept van vrede en sociale zekerheid.

Valkhofburcht Vanaf 1 oktober heb ik de vrijheid te gaan werken aan geld en mensen. Een nieuw organogram moet worden ingevuld en een verder ontwikkelingstraject uitgezet. In dit kader heb ik de Baakdirectie verzocht mij te laten weten wat de inhoudelijke invulling wordt van de Avond aan Zee op 10 september én wie daaraan deelnemen.

Vestiging permanent rechtinstandhoudend gebruik handelsmerk Instituto Cervantes ‘Verschillen komen voort uit de wil om vrede te stichten, welvaart te scheppen en de vrijheid te verdedigen’ In mijn visie heeft Hare Majesteit zich bij de plechtigheid te Middelburg een voortreffelijke ambassadrice voor het Instituto Cervantes Benelux getoond. De Stichting Cervantes Benelux – en wellicht in een later stadium Stichting Cervantes Hispano Benelux – is een belangrijk middel om de zwaarste hindernis te overwinnen en verschillen te overbruggen uit de wil om vrede te stichten, welvaart te scheppen en de vrijheid te verdedigen als bijdrage aan een Nieuw Europees Ordeningsconcept van vrede en sociale zekerheid. Ik vertrouw erop op daadwerkelijke ondersteuning van Uw regering te kunnen rekenen. Hoogachtend, J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux Een afschrift van Brief 96/sl d.d. 30 mei 1996 van de Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin heb ik heden aan mr. J.P.M.H. Merckelbach per fax doen toekomen.

19960731ICBPF/19960731ICBPHL/19960731SCBPPB/19960731SCBPWA Het gedachtengoed van de grote schrijver don Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616) kan worden beschouwd als een weerspiegeling van de universele waarden die de mensheid kunnen voeren naar een wereld van eenheid, rechtvaardigheid en vrijheid.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 6 May 1996 Agent workshop Paris on behalf of Madame Anne du Mesnil6 de mayo de 1996 Congratulaciones al Presidente del Reino de España6 mei 1996 Felicitaties nieuwe Spaanse regering ter attentie ban de Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden6 May 1997 Regarding Mr and Mrs Wijffels6 mei1998 Verkiezingen ter attentie van mijn Collega Liesbeth Halbertsma6 mei 1998 Toekomstbeeld ter attentie van Mischa Mook6 mei 1998 Schaakmat ter attentie van mijn voormalige studiecoördinator en districtleider te Utecht en Nieuwegein6 mei 2005 Zeven als woordspeling op ’To Save’6 mei 2002 Instituto Cervantes Ltd (1) ter attentie van het Haags Juristen College (faxbericht)6 mei 2002 Faxbericht Dagboek voor Minister-President Wim Kok van het Koninkrijk der Nederlanden6 mei 2002 Brief Dagboek voor Minister-President Wim Kok van het Koninkrijk der Nederlanden6 mei 2004 Beleggen ter attentie van Liesbeth Halbertsma6 mei 2005 Healing.

En mijn dagelijkse verskaglegging op deze datum vanaf 6 mei 1992 Mis 10 mandamientos de Salamanca 6 mei 2001 Good Intent6 mei 2002 Spiderman enorm kassucces in  VS6 mei 2003 The Young Tchaikovsky –  6 mei 2006 Als een vorst naar Frankrijk6 mei 2007 The Order of the Garter6 mei 2009 Integriteitsmanagement6 mei 2010 Terug in de Zevende Hemel aan de zuidkustVrijdag 6 mei 2011 We’ll meet again en Zondag 6 mei 2012 Guus Meeuwis: Wij zullen doorgaan.

Met deze gedachte heb ik vanmorgen in Fuengirola de kerkdienst bijgewoond van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol onder leiding van dominee André Troost uit Ermelo en kijk ik thans naar de herhaling van de viering van bevrijdingsdag  aan de Amstel in Amsterdam.