HET BEGIJNHOF IN AMSTERDAM EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 7 MEI VANAF 1996

Aan: De voormalige statutair directeur van het VNO/NCW Management Centrum de Baak CC Pia Dijkstra, de secretaris/penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, de secretaris van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland

Na verzending van Vrijheid geef je door zond ik dominee André Troost gisteren deze feedback: “aan: “Ds A.F. Troost” datum: 6 mei 2018 om 18:48 onderwerp: La Vida es Bella Waarde André, Dank voor de preek van vanmorgen. Het Italiaanse verhaal ‘La vita è bella’ heeft mij zeer tot de verbeelding gesproken. In het Spaans zou die titel luiden ‘La Vida es Bella’ (spreek uit: La vida es belja). Het is een verhaal van een droom. Zo kent de Spaanse literatuur ook een zeer bijzondere toneelschrijver met de naam Calderón de la Barca. La vida es sueño was zijn thema. Ofwel ‘het leven is een droom’. Zijn belangrijkste werk zal jou bijzonder interesseren. Het heet El Gran Teatro del Mundo ofwel ‘Het grote schouwspel van de wereld’. In dit stuk wordt God himself ten tonele gevoerd. (Ik zie Hem in verbeelding zweven boven de wateren van de Middellandse Zee zoals Michelangelo  hem heeft afgebeeld in de Sixtijnse Kapel in Rome). Daarin deelt God de rollen uit waarin elke speler in het verhaal zijn of haar eigen missie heeft. Vanuit deze achtergrond heb ik naar jouw preek geluisterd. Dat was ook mijn motief om een uitnodiging te aanvaarden om met het cruiseschip Horizon over de Middellandse Zee te varen naar Athene met bezoeken aan Menorca, Malta, Olympia, Ghaniá op Kreta en Nauplion. Onder meer naar aanleiding van de verhalen van jouw collega Peter Hoogstrate uit Ermelo over de reizen van Paulus en diens schipbreuk op Malta. Ik ben geen lid van de door jou genoemde ‘zwarte kousenkerk’. Mijns inziens is de wereld een beetje ruimer dan ‘De Heerlickheid’ in Ermelo. Maar de term ‘Heer’ spreekt mij wel tot de verbeelding. En ‘Jezus Christus’ eveneens. Zijn beeltenis is overal te vinden in de plaatsen die ik in Griekenland heb bezocht. Het liefst zou ik Korinthe ook hebben bezocht. Mijn reisgenoot had daar echter geen belangstelling voor. Hij verdiept zich hoofdzakelijk in de studie van het Nieuwgrieks. Ook dat is belangrijk. De taal is immers de brug voor verder begrip tussen de mensen. Terwijl ik dit zo zit te schrijven in de zevende hemel kijk ik tegen een opschrift aan op een muur niet ver van het Holland Huis. Aan de overkant van de spoorlijn. Als je de gelegenheid hebt ga daar maar eens kijken. Er staat TE QUIERO CAPITÁN. Ofwel ‘Kapitein ik houd van jou’. Wie het heeft geschreven weet ik niet. Maar het heeft mijns insziens wel geleid tot het maken van aangehechte foto’s met de Griekse kapitein Michail Margaritis van het motorschip Horizon. Ik zit hier nu al vanaf 1999 als ‘een stip aan de horizon’. Volgende week zondag vieren wij ‘de maaltijd van De Heer’. Ik heb op dit moment geen behoefte om die horizon nog verder te verleggen maar beperk mij slechts tot hetgeen ik in 1996 aan Hare Majesteit de Koningin en onze toenmalige Minister-President    heb geschreven om de Europese buitengrenzen te bewaken en de Europese Unie te vormen tot een eiland van vrede en stabiliteit. Vanuit deze achtergrond kunnen wij tot voorbeeld dienen voor de rest van de wereld om ons heen. En wat betreft dat verhaal van die tank. Die heb ik ooit in overleg met generaal de Jonge van de Vereniging Officieren Cavalerie laten afschaffen nadat zijn brigadegeneraal mij in december 2001 had laten weten “Onze beste vrienden zitten in het Kremlin“. In dit verband is Het Woord een belangrijk machtsmiddel. We moeten er allen/alleen maar in geloven! Tot volgende week zondag, Johannes” Reactie: “19:01Amen! André Troost”. Mijns inziens heb ik voorlopig wel voldoende gecommuniceerd. Zijn verhaal in het contactblad intrigeert mij wel. Met name de zin “In 1994 trokken we naar Amsterdam waar ik jarenlang de diensten op zondagavond in de Engelse kerk aan het Begijnhof mocht leiden en het pastoraat verzorgde rondom deze diensten”. Het Begijnhof in Amsterdam is vermeld in onderstaande documenten.

 The red balloon Diana Spencer. In de Telegraaf van vandaag zie ik een foto van onze welbekende Britse ambassadeur Rosemary Spencer bij het artikel Sint David in het Begijnhof. In het NRC van gisteren lees ik “Testament van Diana onmiddellijke bestseller. Ik heb grote twijfels bij de rechtmatigheid van dit testament. Volgens mijn informatie heeft Diana in de laatste week van december 1996 een nieuw testament laten opmaken. Dit testament is opgemaakt door de advocaat die ook haar echtscheidingsconvenant heeft geschreven. Hier klopt dus iets niet. Ik heb dit vermeld in een van mijn brieven aan jou. Ik zoek dat verder uit. Zaterdagmiddag heb ik nog een bezoek gebracht aan de Begijnhof en het Amsterdams historisch museum en ben vervolgens met de trein van 16:15 naar Zandvoort  getogen.

En Bezoek aan Utrecht, Amsterdam en Zandvoort Eergisteren en gisteren heb ik een bezoek gebracht aan Postbus 689 in Utrecht, Amsterdam en Zandvoort. Oude herinneringen en nieuw perspectief. The Queen was volop onderwerp van gesprek in de intercity tussen Amsterdam en Ede. Ik heb in dit verband ook nog een keer een bezoek gebracht aan het Begijnhof in Amsterdam, die op 5 februari 2007 door Koningin Elizabeth en Prins Philip is bezocht.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie d.d. 7 mei vanaf 7 mei 1996 Relatie Nederland-Frankrijk ter attentie van mijn voormalige studieleider Frans7 mei 1996 Don Quijote te Salamanca ter attentie van de penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux7 May 1997 Education is my Core Business in Britain7 mei 1998 Uw brief van 5 mei ter attentie van A.F.TH. van der Heijden7 mei 1998 Paars II7 mei 1998 Nieuwe bestuurssamenstelling ter attentie van fractievoorzitter Els Borst van D667 mei 1998 Nieuwe bestuurssamenstelling ter attentie van fractievoorzitter Wim Kok van de Partij van de Arbeid7 mei 1998 Nieuwe bestuurssamenstelling ter attentie van fractievoorzitter Frits Bolkestein van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie7 mei 2002 Paars III ter attentie van fractievoorzitter Jan Peter Balkenende van het CDA7 mei 2002 Paars III ter attentie van fractievoorzitter Thom de Graaf van D667 mei 2002 Paars III ter attentie van fractievoorzitter Ad Melkert van de Partij van de Arbeid7 mei 2002 Paars III ter attentie van fractievoorzitter Hans Dijkstal van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie7 mei 2002 Richtlijnen ter attentie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds7 mei 2004 Belangrijke bondgenoot.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 7 mei 2001 Geen horoscoop vandaag7 mei 2002 Paars III7 mei 2003 Instituto Cervantes England and Wales7 mei 2006 Le Pitié Saint Salpétrière – Sacré Coeur7 mei 2007 Wilzing7 mei 2009 Guy Verhofstadt, een man met visie7 mei 2010 ICB/1032521Zaterdag 7 mei 2011 Het konijn op het ValkhofMaandag 7 mei 2012 The Jivin’ Jaks heet thans Paparazzi en Frankrijk heeft een van afkomst Nederlandse president. En nog een belangrijke bewering uit het bijbelse Oude Testament luidt “Wie het zwaard opneemt zal door het zwaard vergaan”. Dit betreft met name de huidige president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika die alle beginselen van de rechtsstaat thans aan zijn laars lijkt te lappen.

Na verzending van bovenstaand bericht heb ik besloten voorlopig geen dagboeken meer te versturen.