INWERKINGTREDING NIEUWE EUROPESE WET OP DE PRIVACY, DE 95STE VERJAARDAG VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 25 MEI VANAF 1992

Vandaag treedt de Algemene verordening gegevensbescherming in werking. De wet is met name van toepassing op databases. Daar maak ik nu geen gebruik van. De volgende zaken vallen volgens Wikipedia niet onder de verordening: Nationale veiligheid, het leger, de politie, justitie; Statistische en wetenschappelijke analyse. Overleden personen vallen onder de nationale wetgeving. Er is een speciale wet over werkgever-werknemer relaties. Verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Communicatie voor, tijdens en na het opmaken van Het Licht op Woudschoten, migratie website, de 95ste verjaardag van de Radboud Universiteit, mijn documenten d d 24 mei vanaf 1992 en merrily we roll along  mijn gevoerde correspondentie d.d. 25 mei vanaf 25 May 1997 Procedure at the Ministry of Justice in The Hague –  25 mei 1998 De Paarse vlinder en het blauwe licht25 mei 1998 Reservering Instituto Cervantes – 25 mei 1999 Liefde is….25 mei 2000 Tierra Mítica25 mei 2000 Uitnodiging aan mijn Collega Harry Starren van de Baak te Noordwijk.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf25 mei 1992 De fenix is herrezen25 mei 2001 Hengelen naar Engelen25 mei 2003 Privé, zakelijk of allebei25 mei 2010 Fergie, Hoofddorp en de blunder van Emile Roemer, voormalig onderwijzer te BeuningenWoensdag 25 mei Gil Robles en Vrijdag 25 mei 2012 Canada, De Koninklijke Weg en Alexander Pechtold.

Document voltooid op vrijdag 25 mei 2018 13:37