DE KLOK UIT KENSINGTON HIGH STREET, ONTVANGEN BERICHTEN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 2 JUNI VANAF 1992

Na verzending van Het Licht op Levende Talen en mijn documenten d.d. 1 juni vanaf 1992 verzond ik een aantal belangrijke berichten. De belangrijkste berichten geef ik hieronder weer in chronologische volgorde.

Verzonden: vrijdag 25 mei 2018 19:58 Seguro que no es el primer email que recibes para informarte de los cambios en el Reglamento General de Protección de Datos. Queremos informarte de nuestra política de privacidad. Como bien sabes, SGEL es una de las principales editoriales de español como lengua extranjera, somos un grupo de profesionales que lleva más de 40 años al lado de los profesores apoyando en su labor docente. Nos gustaría seguir enviándote comunicados de tu interés, información de las novedades editoriales, recomendaciones y convocatorias a nuestros eventos para lo que es preciso tu autorización. • Te garantizamos que recibirás únicamente contenidos y convocatorias de valor para tu actividad. • Te garantizamos que en SGEL cumplimos con la normativa de la RGPD. • Te garantizamos tener tus datos bien protegidos. • Te garantizamos no ceder tus datos a terceros. Agradecemos de antemano tu confianza.”

27 mei 2018 om 14:15 onderwerp: Entre Amigos maak ik u deelgenoot van mijn probleemsituatie: “16:14 P.S. Ermelo maakte tijdens mijn verantwoordelijkheid voor NIOW-Talen deel uit van District 13.” Ik vind het niet noodzakelijk om uitsluitend mondeling te communiceren. Ik sprak met Ds Troost ook over het huwelijk van Prins Harry en hij vroeg zich af waarom zijn moeder niet is gedacht in een gebed tijdens de dienst. Ik heb daarbij verwezen naar de film The Queen. Hierin werd als Her Majesty’s Private Secretary de heer Robin Janvrin ten tonele gevoerd. Deze man is pas na het overlijden van Prinses Diana aangetreden. Ten tijde van Diana’s overlijden in Parijs was Lord Robert Fellowes Private Secretary to The Queen. Echtgenoot van Diana’s zuster Lady Jane Spencer. Zij heeft mij op 5 augustus 1996 rondgeleid door St George’s Chapel voor het geval ik mij niet vergis. De nalatenschap van The Late Princess of Wales is in dit verband nog steeds een juridische zaak die tot op heden nog niet is geregeld jegens onze rechtspersonen. 17:51 onderwerp: Lola Flores Een leuke herinnering op La Zarzamora. Mijn gedachten gaan nu uit naar Paleis Huis de Voorst in Eefde in verband met de nabijgelegen Hanzehof in Zutphen waar ik in 1979 met Paul Karis en David Bloch een begin heb gemaakt aan het Frans-Spaans Instituut. In dit verband neem ik mij voor als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux mijn intrek te nemen op een van uw landgoederen. Bij voorkeur op De Engelenburg in Brummen.

Van: Knijff Merkenadviseurs Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 14:00 Onderwerp: Belangrijke wijzigingen in de merkenwet voor de Benelux Legal alert Belangrijke wijzigingen in de merkenwet voor de Benelux Geachte relatie, Op 1 juni a.s. zal het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom wijzigen. Deze wijzigingen leveren interessante nieuwe mogelijkheden op voor de merkhouder. De belangrijkste wijzigingen zijn: De gronden voor de huidige oppositieprocedure worden verruimd. Vanaf 1 juni is het ook mogelijk de bekendheid van een merk in te roepen in een oppositie. Voor houders van bekende merken is dit dus goed nieuws. Naast de oppositieprocedure tegen aanvragen (die we al kennen), is het vanaf 1 juni ook mogelijk om tegen al geregistreerde merken op te treden door middel van een doorhalingsactie. De doorhaling kun je vorderen op basis van een ouder merkrecht. Ook kun je een merk vervallen laten verklaren wegens niet-gebruik. Tenslotte kun je de geldigheid van een merk betwisten als het merk niet onderscheidend of beschrijvend is. De procedure is vergelijkbaar met de oppositieprocedure en kent een periode waarin de indiener argumenten kan indienen, waarna de verweerder zijn of haar mening kan geven. Het Benelux-Bureau buigt zich tenslotte over de doorhalingsactie en neemt een beslissing. Er komt één beroepsorgaan voor een hoger beroep tegen beslissingen van het Benelux-Bureau, namelijk het Benelux-Gerechtshof. Hiermee komt een einde aan de mogelijkheid om te kiezen tussen de beroepshoven in Nederland, België  en Luxemburg. Begin 2019 zullen er nog extra gronden worden toegevoegd, waarvan de belangrijkste de kwade trouw van een aanvrager is. Uiteraard nemen wij deze nieuwe mogelijkheden mee in onze adviezen in merkenrechtelijke kwesties. Als u vragen heeft, neemt u dan contact met ons op. Met vriendelijke groet, Knijff Merkenadviseurs. Deze e-mail komt voort uit onze zorgplicht. Als uw merkenadviseur zien wij het als onze taak om u in te lichten over belangrijke wijzigingen in Intellectueel Eigendomswetgeving die gevolgen kunnen hebben voor uw merkrechten.”

Mijn handelsmerk is voortgekomen uit het loopbaanadvies dat ik in juli 1991 vanuit de Baak heb ontvangen. Hieraan is toen een bijzondere gebeurtenis voorafgegaan op 19 oktober 1990. De dag van de 25 rode rozen en de bos ballonnen. Na onze strandwandeling van Katwijk naar Noordwijk ben ik toen samen met onze automatiseringsdeskundige Leo Hick en onze ‘baas’ Bert Hortensius gefotografeerd op een pallet in de Noordzee. Leo Hick was in Amsterdam woonachtig in het straatje waar volgens de film Max Havelaer – met Peter Faber in de hoofdrol – de zaak van koffiemakelaar Max Havelaer was gevestigd en uitkomt op het Spui naast het Maagdenhuis. In de Vogelenzanglaan in Brussel was in de zestiger jaren een vriendin van mij woonachtig die mij heeft geïntroduceerd in de Roy d’Espagne op de Grote Markt in Brussel. Bekend van mijn bezoek aldaar op 6 november 1996 als beschreven in Partnership. Het moge duidelijk zijn door welke oorzaak ik het handelsmerk tot op heden nog niet in gebruik heb kunnen nemen.

In dit verband ontving ik van Blauw Bloed dit bericht: “Nieuwsbrief 1 juni Blauw Bloed zendt uniek gesprek Elizabeth uit  Blauw Bloed zendt uniek gesprek Elizabeth uit Uitzending: The Coronation Zaterdag zendt Blauw Bloed de documentaire The Coronation uit! In deze BBC-documentaire spreekt koningin Elizabeth zich voor het eerst openhartig uit over haar kroning 65 jaar geleden. Samen met koningshuisexpert Alastair Bruce blikt The Queen terug op de ceremonie op 2 juni 1953.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Het Licht op Levende Talen en mijn documenten d.d. 1 juni vanaf 1992 mijn gevoerde correspondentie d.d. 2 juni vanaf 2 juni 1995 Telefax voor SBO t.a.v. Drs P. Ottenhoff2 juni 1995 De la Bruyère d’Orange2 juni 1995 Herregistratie woordmerk Instituto Cervantes in de Benelux (3)2 juni 1995 Herregistratie woordmerk Instituto Cervantes in de Benelux (4) –  2 juni 1998 De Vijfde Roos2 juni 1998 Uw brief van 28 mei 1998 ter attentie van Drs Loek Hermans2 juni 1999 Pavo Real2 June 2000 Last Will on behalf of Mr Anthony Julius of Mishcon de Reya in London (fax message)2 juni 2000 Transparantie2 juni 2002 Claim no. XH 2 04462 ter attentie van het Haags Juristen College Cyprus2 June 2002 Claim no. XH 2 04462 on behalf of the Northampton County Court in the United Kingdom2 juni 2006 Voorbereiding lezing Málaga2 juni 2010 CDA uitgeregeerd.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 2 juni 1992 Jan Louwers2 juni 1992 Al-Andalus2 juni 1992 Cervantes International Málaga2 juni 1992 Debla Málaga2 juni 1992 Federico García Lorca Málaga2 juni 1992 Málaga Plus2 juni 2002 Dagboek 001 inzake de County Court of Northampton en het Haags Juristen College2 juni 2003 Bilderberggroep2 juni 2005 Nieuw huiswerk voor Dehaene en Verheugen2 juni 2007 De Gouden Driehoek2 juni 2008 Hillary Clinton wint ook in Puerto Rico en neemt de leiding2 juni 2009 Torremolinos2 juni 2010 CDA uitgeregeerdDonderdag 2 juni 2011 Hemelvaartsdag 2011 en Zaterdag 2 juni 2012 Diana, The Musical.

15:30 Na verzending van bovenstaand bericht heb ik de ontvangen berichten van deze week gecontroleerd.  De berichten aan De Voorst hebben met name betrekking op 30 april 1997 Ashford, de laatste stop van de Eurostar in The UK. In dit verband gaat mijn aandacht thans uit naar Zaterdag 2 juni 2018 15:30 Een belangrijk bezoek aan Nederland in de winter van 2015 Aan voormalig statutair directeur Liesbeth Halbertsma van het VNO/NCW Management Centrum de Baak CC Secretaris Frédérique Bauer van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, de heer Erik Stegeman van Knijff Merkenadviseurs  Luidende “Na verzending van Het Licht op Levende Talen en mijn documenten d.d. 1 juni vanaf 1992 hebben de berichten aan De Voorst met name betrekking op Ashford, de laatste stop van de Eurostar in The UK” zond ik dit bericht aan de heer Erik Stegeman van Knijff en Partners: “aan: ERIK STEGEMAN datum: 2 juni 2018 om 13:25 onderwerp:      Fwd: Zaterdag 2 juni 2018 13:00 De klok uit Kensington High Street, ontvangen berichten en mijn documenten d.d. 2 juni van 1988 tot en met 2012 Geachte heer Stegeman, Het is alweer een tijd geleden dat ik bij u  op bezoek ben geweest om de verlenging van mijn Beneluxmerk Instituto Cervantes te regelen. In dit verband heb ik heb ik bovenstaand bericht van 29 mei 2018 14:00 in dank ontvangen. Teneinde te voorkomen dat de rechten op mijn merk gevaar lopen te worden aangevochten breng ik u van deze berichtgeving van vandaag in kennis alsmede van de op John van der Heyden vermelde informatie van officiële Spaanse zijde. Hartelijke groet, John L. van der Heyden Torremolinos 2 juni 2018 om 14:24 Voor de goede orde: Dat bezoek vond plaats op maandag 2 februari 2015”. Het was ten tijde van de Nationale Onderwijstentoonstelling. Daarom memoreer ik mijn werkverslagen terzake: Bezoek aan de Nationale Onderwijstentoonstelling en Michiel de Ruyter en Een bizarre dag met de Nederlandse Spoorwegen.