BEZOEK VAN KONING EN KONINGIN AAN CURAÇAO, BEZOEK VAN MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE AAN DE HUIDIGE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA, BEZOEK VAN PREMIER THERESA MAY UIT WINDSOR MAIDENHEAD AAN HET CATSHUIS EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 3 JULI VANAF 1996

Na verzending van Mark Rutte in Washington en Het Licht op Boele Staal zag ik op het NOS Journaal beelden van het bezoek van onze huidige Koning en Koningin aan Curaçao en vanmorgen heb ik kennisgenomen van het bezoek van gisteren van Minister-President Mark Rutte aan de huidige President van de Verenigde Staten van Noord-Amerika en vandaag ontvangt hij in het Catshuis de huidige Prime Minister van het Verenigd Koninkrijk.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn correspondentie d.d. 3 juli vanaf 3 juli 1996 Oranje kaviaar3 July 1997 First things first on behalf of Lady Diana Frances Spencer Princess of Wales3 juli 1997 Uw brief d.d. 28 juni 1997 ter attentie van Drs T. Breuker te Groningen3 juli 1997 Diana Project ter attentie van mijn voormalige studiecoördinator Frans3 juli 1998 Lazarus3 juli 1998 Financieel Economisch Directeur3 juli 2000 Dagboek ter attentie van Herman de Koning3 juli 2000 De rode draad ter attentie van de directie van Kasteel Landgoed Engelenburg te Brummen3 juli 2009 Letters to Diana, Princess of Wales ter attentie van de Heer A.A.M. van Agt.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 3 juli 2002 Bericht aan de directie 0033 juli 2003 Nieuwe bruid3 juli 2005 Met open armen3 juli 2006 Heart of The World3 juli 2007 Voorbereiding op de audiëntie aan het Spaanse Hof3 juli 2008 Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden blijft voortbestaan3 juli 2009 EvitaZaterdag 3 jul 2010 Nieuwe ledendag D66 te UtrechtZondag 3 juli 2011 Vrijwillig huisarrest en declaratie en Dinsdag 3 juli 2012 De la Edad Conflictiva en de Dukendonck in Nijmegen.