OVER DE ADVOCATUUR IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN ANDERE BELANGWEKKENDE WEDERWAARDIGHEDEN

Na verzending van Het woord is thans aan Theresa May en aandacht voor mijn documenten d.d. 9 juli vanaf 1994  zag ik Prime Minister Theresa May uit Windsor Maidenhead ogenblikkelijk daarna in het NOS Journaal aan het werk in het Lagerhuis. Daarna heb ik een kort bezoek gebracht aan Santa Elena voor een ‘analítica’ ten behoeve van mijn eerstkomende bezoek aan hematologe Dra. Queipo. Om 10:00 ben ik in De Zevende Hemel teruggekeerd. Ook constateerde ik enige belangstelling voor advocaat Hiddema. Hij is vermeld in mijn dagboek van 5 mei 2003 getiteld Nieuw managementteam op wereldniveau. Het deed mij deugd Alexander Rinnooy Kan zojuist op Nederland 2 te zien in gesprek met Maartje van Weegen. Het is al weer zo lang geleden dat ik hem als voorzitter van het VNO heb verwelkomd toen wij nog in Noordwijk werkzaam waren.