BEN JIJ KLAAR VOOR DE BAAK?

Het momenteel meest in het oog springende reclamespotje op de Nederlandse televisie is dat van de Baak. Ze worden in de regel uitgezonden op een strategisch uitstekend gekozen moment met een zeer hoge attentiewaarde. Ofwel direct voor een NOS Journaal, ofwel direct voor een uitzending van het wereldkampioenschap voetbal. De reclameboodschap luidt “Ben jij klaar voor de Baak?” Hier stel ik graag als tegenvraag tegenover: “Is de Baak klaar voor de uitvoering van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux?”. Met andere woorden: Is de Baak thans in staat om bestuurders, managers en investeerders te leveren die mijn verantwoordelijkheden kunnen overnemen van de geplande organisatie waarvan het idee reeds in 1988 op de Baak is geboren onder de naam Spain Consult en waarvoor ik mij in de afgelopen dertig jaar onbaatzuchtig heb ingezet. Waar ook ter wereld! Nu ik mijn zeventigste levensjaar heb bereikt draag ik mijn legale verantwoordelijkheden graag officieel over aan een nieuwe generatie managers en bestuurders. Daarom richt ik dit bericht op de eerste plaats aan mijn geliefde collega Liesbeth Halbertsma die lange tijd de eindverantwoordelijkheid voor de directie van de Baak heeft gedragen en waarvoor ik haar tot driemaal toe heb voorgedragen voor de Prix Veuve Cliquot als beste vrouwelijke manager van Nederland. Ik ben nog steeds van mening dat haar die eer toekomt. Gisteren verzond ik het bericht Met het oog op 28 juli 2018 en heb geconstateerd dat men thans met voortvarendheid werkt aan de organisatie van het komende AEPE-congres in Zamora met alle respect voor presidente Rafael del Moral die gedurende zijn korte voorzittersschap erin is geslaagd om schijnbare tegenstellingen binnen de organisatie te overbruggen en eenieder de eer te verschaffen die hij of zij verdient door hen een plaats te geven waarin zij zichzelf kunnen profileren. Hierin herken ik ook de werkwijze van Liesbeth. Ds André Troost had het thema ‘Rust’ als onderwerp van zijn laatste preek vorige week in Los Boliches. Daar ben ik nu ook wel aan toe. En wij hebben allemaal wel behoefte aan vakantie. Daarom vind ik dat ik het thuisfront in Nederland vooralsnog voldoende heb geïnformeerd en wens eenieder een inspirerende zomervakantie toe.