EUROPE FIRST EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 14 JULI VANAF 1992

Na verzending van Bezoek van Donald Trump aan Koningin Elizabeth en mijn documenten d.d. 13 juli vanaf 1995  zag ik de ontmoeting van Donald Trump aan Theresa May uit Windsor Maidenhead in het buitenverblijf Chequers van de Britse Prime Minister. Daarna zond ik dit bericht aan Marjolein Bartelds: “13 juli 2018 om 14:28 Hallo Marjolein, Ik heb zojuist samen met Rafael Muñoz, zijn moeder en hun loodgieter een bezoek gebracht aan mijn buurvrouw Elisabeth uit Córdoba op nummer 703. De loodgieter heeft een lek geconstateerd in de afvoer van de douchecel die grenst aan mijn slaapkamer. Elisabeth maakt nu een afspraak met haar verzekering. Dit probleem is nu eindelijk uit de wereld. Het wachten is alleen nog op mijn rijbewijs. Hartelijke groet, John”. Ik constateer dat de huidige president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika regelmatig in strijd handelt met mijn uitgangspunten van beleid. Ik heb begrepen dat hij dezer dagen een bezoek brengt aan Schotland. Wellicht komt hij daar een beetje tot bezinning. Voor de goede orde: De Amerikaanse president heeft geen enkele jurisdictie in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de Europese Unie. Hij is NIET door ons gekozen. Het is nu wel duidelijk dat hij probeert het Verenigd Koninkrijk een vazalstaat te maken van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Hij realiseert zich klaarblijkelijk niet dat het merendeel van zijn landgenoten bestaat uit “descendants from the people of the European Union”. De Wereld op zijn kop zogezegd. Wij zijn ook de Baakermat van de Verenigde Staten van Noord-Amerika en dat wordt daar aan de overkant van de Atlantische Oceaan klaarblijkelijk nog wel eens vergeten. Dus EUROPE FIRST. Daarna zien Wij wel verder.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn correspondentie d.d. 14 juli vanaf Instituto Cervantes i.o. d.d. 14 juli 1992 ter attentie van Mr E.J. Arkenbout van Nauta Dutilh14 juli 1992 Stichting Cervantes Benelux (2) ter attentie van A. Veltman14 juli 1993 14 Fax aan mevrouw Meulenbroek der attentie van Drs T. Breuker te Groningen 14 juli 1994 Overeenkomst met Drs T. Breuker te Groningen14 juli 1995 Uw brief kenmerk BD11/AS ter attentie van Burgemeester Mr. E.M. d’Hondt van Nijmegen14 juli 1996 Landgoed De Horsten te Wassenaar (1) ter attentie van de Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin14 juli 1996 Terug naar de kust ter attentie van statutair directeur Drs E.H. Halbertsma  van de Baak te Noordwijk 14 July 1997 Engagement Day on behalf of Lady Diana Frances Spencer Princess of Wales14 juli 1997 Dank aan de Directie van Paleis Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden14 July 1997 Weekly Report 28 to Lady Diana Frances Spencer Princess of Waless – Proposed Engagement Day14 juli 1997 Onze Spaanse vrienden ter attentie van de heer Paul Thiel van Knijff Merkenadviseurs14 juli 1997 Eurotop ter attentie van Rob Hoogland van De Telegraaf14 juli 2000 Quatorze Juillet ter attentie van Peter Ottenhoff14 juli 2004 Processtukken ter attentie van Drs T. Breuker te Groningen.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 14 juli 2002 The Launch of the 2002 Althorp Gift Range14 juli 2003 Buenos Aires14 juli 2005 Quatorze Juillet 200514 juli 2007 Hotel Cervantes gerenoveerd14 juli 2009 De Europese VennootschapWoensdag 14 juli 2010 Quatorze Juillet 2010Leeg dagboek van 14 juli 2011 en Zaterdag 14 juli 2012.

13:15 Op dit moment is er op deze website aandacht voor mijn Correspondentie met het Bestuur van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland en de Brieven aan mijn collega Harry Starren. In het bijzonder voor 15 april 2006 Solidariteit ter attentie van Harry Starren van de Baak te Noordwijk en Driebergen.