REACTIES VAN WILMAR BLIEK (NCCS) EN FREDERIQUE BAUER (VDSN)

Van: John van der Heyden Aan voormalig statutair directeur Liesbeth Halbertsma van het VNO/NCW Management Centrum de Baak CC Secretaris/penningmeester Geert Peters van de Stichting Cervantes Benelux, Penningmeester Danielle Siems en Secretaris Frédérique Bauer van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, Blanca Cano González (Spaans Levende Talen), Pia Dijkstra (D66), Hans Wohl, Wilmar Bliek (NCCS), Drs L. Freeve de Vrijer, Jessica Hoogenboom Redactie Democraat D66

Waarde Vrienden en Collegae,

Op mijn verzoek om steun bij mijn eventuele kandidaatstelling voor D66 voor het Europees Parlement ontving ik deze reacties: “18 juli 2018 om 05:45 Van Wilmar Bliek CC Overige bestuursleden NCCS Hola John. Heel leuk dat je je kandidaat wil stellen voor D’66 voor het Europees Parlement en op persoonlijke basis wens ik je veel succes. Maar als NCCS kunnen we je helaas niet steunen want we zullen ongetwijfeld in onze statuten hebben staan dat we als organisatie geen politieke en religieuze voorkeur hebben. Ik heb de statuten niet voorhanden hier maar ik denk dat één van de andere bestuursleden dit wel kan bevestigen. Je kunt misschien wel (tegen betaling  om te bewijzen dat we geen politieke voorkeur hebben) een advertentie plaatsen in DVH, nieuwsbrief of website. Moet je even verifiëren met de redactie. Ik wens je veel succes,Wilmar”

En: “Van Frederique Bauer 18 juli 2018 om 11:48 Beste John, Hartelijk dank voor je bericht. VDSN zal geen medewerking verlenen omdat je plannen niet vallen onder de doelstellingen van VDSN. Ik wens je veel succes. met vriendelijke groet, Frederique Bauer”

Ik hecht grote waarde aan deze feedback en zond daarom deze reacties: “aan: Wilmar Bliek datum: 16 juli 2018 om 11:35 O.K. Dank je wel Wilmar. Ik moet overigens ook nog vaststellen of die kandidatuur niet in strijd is met mijn verantwoordelijkheid als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux. Dat was immers ook het motief waarom ik het voorzittersschap van de NCCS (verzoek Jan van Holstein) niet heb geaccepteerd. Dus die verantwoordelijkheid dient voor mij op de eerste plaats te worden overgenomen alvorens ik mij kandidaat stel. De kandidaatstelling vindt plaats in de maand oktober. Dus in die tussentijd kan er nog heel veel gebeuren.”

En “aan: Frederique Bauer datum: 18 juli 2018 om 13:56 Goedemiddag Frederique, Hartelijk dank voor deze reactie. Het geeft mij meer duidelijkheid. Ik kan mij immers ook niet kandidaat stellen voor een politieke partij zodra die in strijd zijn met de doelstellingen van de Stichting Cervantes Benelux. Hartelijke groet, John van der Heyden”

Mijn kandidaatstelling is dus nog niet mogelijk alvorens mijn huidige juridische bevoegdheden aan de nieuwe generatie bestuurders en managers zullen zijn overgedragen.