BEZOEK AAN BRAGANÇA MET HET LICHT OP DE KONINGEN VAN PORTUGAL

In verband met onze excursie naar Bragança in Portugal citeer ik aansluitend aan Vierde dag vijftigjarig jubileum van de Asociación Europea de Profesores de Español in Zamora en mijn documenten d.d. 26 juli vanaf 1994 Excursie naar Braganca in het verlengde van ons bezoek aan Alcobaça het door Marc van Hoorn geschonken boek over Portugal door J. Rentes de Carvalho: p. 74 “Nove meses de inverno e três de inferno (negen maanden Winter en drie maanden hel). Zo beschrijft een oud spreekwoord het klimaat van Bragança. Dat dat niet helemaal waar is, is evident, maar heeft u er ooit de kou van de winterse maanden doorstaan of lopen puffen van de hitte op een middag in augustus, dan zult u het gezegde geenszins overdreven vinden. De geografishe ligging, de hoogte (670 m), de nabijheid van de grote Spaanse bergen en het ontbreken van heuvels die bescherming zouden kunnen bieden tegen de wind die gierend vanaf de vlakten van Zamora komen aanrazen, dat alles draagt bij tot een soms hard en streng klimaat. Hoofdstad van het gelijknamige district. Eindstation van de spoorlijn van Tua (smalspoor), waarvan het beginpunt in het dal van de Douro ligt. Een mooie rit, vooral tussen Tua en Mirandela. Bragança, dat van de Keltiberiërs rond 900 voor Christus de naam Brigantia kreeg, was gedurende de eeuwen van Romeinse en gotische overheersing een belangrijke plaats, maar werd totaal verwoest tijdens de Reconquista-gevechten tussen Arabieren en christenen. Nadat de plaats in 1130 weer was opgebouwd kreeg ze opnieuw te lijden onder de Reconquista en werd wederom verwoest, nu door de Arabieren. Haar latere herbevolking dateert uit 1187, toen ze de stadsrechten kreeg van de koning. In 1401 schonk koning Joao I (1347-1433) een van zijn bastaardzonen bij diens huwelijk een aantal landerijen en kastelen, waar ook Bragança deel van uitmaakte. Uit die gift ontstond het Huis van Bragança, dat in Portugal heerste van 1640 tot het einde van de monarchie in 1910.