INZAKE PRINS WILLIAM

Na verzending van Mijn documenten d.d. 7 augustus vanaf 1991  zag ik na een bezoek van de Spaanse Policía Nacional aan Calle Roquedal 12 The Man Who Would Be King of England Prince William. Hij wordt niet alleen Koning van Engeland, maar van de gehele Britse Commonwealth. Daarbij komt hij voor een groot probleem te staan in zijn keuzeproces. Hij is immers mijn legal heir to the Limited Company Instituto Cervantes Limited. In dit verband hoop ik dat van nu af aan zich geen mensen meer ongevraagd gaan bezighouden met de beleidslijnen die ik vanaf mijn verbintenis met zijn moeder heb uiteengezet