MIJN DOCUMENTEN D.D. 13 AUGUSTUS VANAF 1997

Mijn bericht Het Licht op Toledo bevat uitsluitend verwijzingen naar bestaande documenten. Dit is voor mij de basis voor een werkstuk waarin ik al mijn ervaringen in de regio Hart van Spanje kan verwerken vanaf mijn eerste bezoek aan Madrid in 1968. Ik ben hiertoe geïnspireerd door Francis. Ze heeft mij onlangs nog gezegd “Dit wordt jouw levenswerk”. Een dergelijke aansporing had ik hard nodig. Het motiveert mij weer om mijn ervaringen te delen. Onze vorige reis naar Portugal in maart vorig jaar heb ik op een soortgelijke wijze voorbereid voor onze medereizigers. Daar heb ik later de videobeelden aan toegevoegd. Een soortgelijke werkwijze heb ik ook voor ogen. Ik wil daarbij wel benadrukken dat ik niet zal treden in het werk van Francis en Ankie. Zij hebben beiden hun eigen specifieke expertise. Wel heb ik mij voorgenomen de reis op video vast te leggen. Die beelden kunnen dan desgewenst in goed overleg aan mijn werkstuk worden toegevoegd. Beschouw mijn bijdrage dus als een stuk toegevoegde waarde.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie d.d. 13 augustus vanaf 13 August 1997 Next Visit on behalf of Sergeant David Sharp at Eton College13 augustus 1997 Procedure 97 / 2152 Belei R08 II G32 (3) aan de griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht sector Bestuursrecht13 augustus 1997 Ontvangstbevestiging ter attentie van Drs M. Zwijnenburg, marketing manager van NRC Handelsblad13 August 1997 Love for Royal House is dying in England and 13 August 1997 Regarding William on behalf of Lady Diana Frances Spencer Princess of Wales13 August 1997 Report 33 to Lady Diana Frances Spencer Princess of Wales: Expression of Concern13 augustus 1998 Nous Maintiendrons (1) ter attentie van Drs E.H. Halbertsma.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 13 augustus 2002 Amazon.com13 augustus 2003 Jeanius en de Kaagweek. Opmerkelijk is hierbij mijn Oranje colbert op de foto voor het Koninklijk Paleis van Versailles. Hetzelfde colbert werd gedragen door de gitarist tijdens de fado-avond in Fátima op 22 maart 2017.

13 augustus 2005 Heitherland13 augustus 2006 The London Pub13 augustus 2007 SBS6 in de fout13 augustus 2009 Dr Hartmut StoessleinVrijdag 13 augustus 2010 Recht en VeiligheidZaterdag 13 augustus 2011 Start van de Feria in Málaga.