AMAZON.COM, INSTITUTO CERVANTES LIMITED EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 21 AUGUSTUS VANAF 1997

Van Amazon.com ontving ik onlangs bericht dat mijn boek het meest gelezen boek was in 2017. Het verbaast mij dan ook enigszins dat ik hiervan nog geen royalties heb ontvangen tenzij deze op een rekening van Instituto Cervantes Limited zijn overgemaakt. Ik ontvang nu namelijk ook regelmatig berichten van Freemont over hun agentschap in Dubai. Ik citeer daartoe mijn brief van 23 juli 2008:

“Na verzending van mijn brief Haags Juristen College met de documentatie van het seminar van Toine Manders had ik afgelopen vrijdagavond in Velp een gesprek met de heer Jan Struyk als vermeld in onderstaande brieven aan jou: Herbevestiging IV, Reminders I, Max Lucas Christiaan, Bij jouw 49ste verjaardag, Prins Henry Charles Albert David 21 jaar, En dan nu…. Het Systeem, Earl Charles Spencer en Ronald Blankenstein, The Daily Express en Kroonprins Constantijn, Uitnodiging en Brief aan Johan Agricola van De Engelenburg. Gespreksonderwerp was het donderdag door de heer Manders geschetste model. Zijn lezing tref je op video aan in het Engels. Op basis van dat model kies ik bij voorkeur voor verzelfstandiging van het Instituto Cervantes Benelux. De rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux dienen dan door de Stichting Cervantes Benelux aan deze nieuwe vennootschap te worden overgedragen. Inkomsten: Het wordt tijd dat ons bedrijf thans geld gaat verdienen. Hiertoe staan mij drie mogelijkheden ter beschikking: 1. Auteursrechten: Royalties van Trafford Publishing 2. Merkenrechten: Instituto Cervantes in de Benelux 3. Exploitatie domeinnamen www.cervantes.nu, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.eu. Hierbij ga ik uit van de door het Haags Juristen College geschetste Dividend-structuur en Royalty-structuur: Dividend-structuur Ontwijken van Vennootschapsbelasting; Aanmerkelijkbelangheffing; Belasting op (inkomsten uit) vermogen; Successierechten Werkmaatschappij in Dubai, of Werkmaatschappij op Cyprus Royalty-structuur Ontwijken van Vennootschapsbelasting; Aanmerkelijkbelangheffing; Belasting op (inkomsten uit) vermogen; Successierechten Overdracht intellectueel eigendom Intellectual Property Holding in Dubai Royalty Conduit Company op Cyprus of in NL. Volgens de heer Manders is Dubai een geschikte vestigingsplaats voor een internetbedrijf. De prioriteit dienen wij nu dus te leggen bij de exploitatie van Cervantesonline als zelfstandige business unit. Hiertoe heb ik behoefte aan een goed management-team en investeerders. Ik loop de binnen mijn beleidsplan beschreven vennootschappen na en pas ze in in het schema van het Haags Juristen College. Te beginnen bij de belastingvrije Dividend-structuur. 1. Instituto Cervantes Benelux kan als werkmaatschappij worden gehangen aan een Holding in Nederland. De Holding in Nederland heeft recht op deelnemingsvrijstelling. Dividend wordt uitgekeerd aan de Holding op Cyprus, i.c. Instituto Cervantes Limited England and Wales . Deze kan ­ zonodig ­ dit dividend doorsluizen naar een Offshore Investment Holding. Vandaaruit vervolgens naar een Offshore Nexus Foundation welke schenkingen kan doen aan haar begunstigden. Instituto Cervantes Benelux dient zich te wijden aan cursussen, trainingen en opleidingen Spaans voor het bedrijfsleven. 2. Stichting Cervantes Benelux. Hiervoor is een statutenwijziging noodzakelijk. Dient uitsluitend te blijven bestaan ter invordering van de openstaande post d.d. 23 juni 1995 vermeerderd met de wettelijke rente en verrekening van de door mij ten behoeve van de stichting germaakte kosten. De stichting kan blijven bestaan als overlegplatform van de door mij bij het beleidsplan Instituto Cervantes betrokken partijen. Ik trek mij terug uit het bestuur. Nieuwe bestuurders nodig. De overige in mijn beleidsplan geplande werkmaatschappijen dienen in dit plaatje ook een plaats te krijgen. Ik stel ook aan jou voor om jouw bureau om te zetten in Cervantes Business Consultancy binnen deze structuur. Vanmiddag heb ik Cyprus gebeld voor het openen van een bankrekening op Cyprus ten behoeve van Instituto Cervantes Limited England and Wales. Kosten 480 Euro. Dit is even een klein begin van mijn gedachtengang. Ik verzoek jou hierover goed mee te denken. Ik heb behoefte aan een helder beeld. Ook in verband met de acties die jij binnen het kader van de door mij in 1997 verstrekte volmacht hebt verricht. Ik neem mij voor afschriften van mijn brieven aan de heer Manders te doen toekomen en houd je op de hoogte.”

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Mijn documenten d.d. 20 augustus vanaf 1996 mijn gevoerde correspondentie d.d. 21 augustus vanaf 21 August 1997 Last night I had a dream21 augustus 1998 Nieuwe woning21 augustus 1998 De Doorzetter ter attentie van mijn voormalige studiecoördinator21 augustus 1998 De Doorzetter ter attentie van de Directeur van Content Beheer21 augustus 1999 HRH21 augustus 2000 Inzake 28 september 200021 augustus 2001 First things first ter attentie van Advocaat en Procureur Mr Gijsbrecht van Amstel te Bunnik21 augustus 2008 The Flying Dutchman21 augustus 2008 Bericht aan Halbertsma Business Consultancy ter attentie van het management van The Flying Dutchman te Torremolinos21 augustus 2010 Henk Lulofs en TMK.

En mijn dagelijkse verslaglegging op 21 augustus vanaf 21 augustus 2002 Creatief Experiment21 augustus 2003 European Cervantes Foundation21 augustus 2006 Another wife21 augustus 2007 Aderlating21 augustus 2009 Milagros PalmaZaterdag 21 augustus 2010 La RubiaZondag 21 augustus 2011 Debuut van Van der Heijden bij Vitesse en Dinsdag 21 augustus 2012 Stembiljet verzonden aan de Burgemeester van ‘s-Gravenhage.