ROOM 128 VAN HET HOLIDAY INN HOTEL IN WINDSOR MAIDENHEAD. SNIJDEN IN EIGEN VLEES EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 24 AUGUSTUS VANAF 1995

Na verzending van Security First en mijn documenten d.d. 23 augustus vanaf 1996 zag ik in het NOS Journaal van 18:00 de berichtgeving over de zogenaamde ‘Brexit’. Laat ik hierover helder zijn. Een eventuele afscheiding door het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie zal ik nimmer toestaan alvorens de Britse Regering aan alle verantwoordelijkheden jegens Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales zal hebben voldaan. Hun vluchtgedrag accepteer ik absoluut niet. In dit verband wil ik erop wijzen dat het terzake indertijd georganiseerde referendum niet met ondergetekende is overeengekomen en verklaar ik derhalve ongeldig. Ik handel vanuit de Britse Companies Act. In dit verband adviseer ik Prime Minister Theresa May nogmaals een bezoek te brengen aan Room 128 van het Holiday Inn Hotel in haar woonplaats Windsor Maidenhead.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie d.d. 24 augustus vanaf 24 augustus 1995 Instituto Cervantes Benelux (2)24 augustus 1995 Opening rekening courant Stichting Cervantes Benelux (2)24 August 1997 How to Build the Bridge and to become The Partner on behalf of Lady Diana Frances Spencer Princess of Wales24 August 1997 My aimed Future Partner on behalf of Maxwell Heppell in Warwick24 augustus 1998 Bekentenis24 augustus 1999 Royal Tudor Ware24 augustus 2000 Nu De Waarheid24 augustus 2010 Stichting Cervantes Benelux en de Nationale Postcodeloterij ter attentie van de Stichting Wereldouders.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 24 augustus 2002 Verder nieuws uit de Daily Telegraph24 augustus 2007 Rosa Monckton24 augustus 2009 KPMGDinsdag 24 augustus 2010 Wereldouders en Woensdag 24 augustus 2011 Frits Wiersema opnieuw in beeld.