ZEVEN JAAR NA MIJN BEZOEK AAN PURMEREND: INZAKE CERVANTESONLINE

Na verzending van Het Testament en mijn overige documenten d.d. 9 september vanaf 1996 ontving ik dit bericht van KPN Internedservices in Purmerend: “Bevestiging van opzegging 8 sep. 2018 20:17 Bevestiging van opzegging Uw klantnummer: 40949 Geachte heer van der Heyden, Hiermee verwijzen wij naar uw correspondentie van 3-9-2018 en bevestigen wij de beëindiging van uw overeenkomst(en). Met inachtneming van de geldende opzegtermijn worden uw overeenkomsten voor de producten in het onderstaande overzicht beëindigd. Productoverzicht Contractnummer  Type Beschrijving Einddatum 12011941.1 PINS Domeinnaam cervantesonline.nl 1-10-2018 12011942.1 PINS Domeinnaam cervantesonline.be 1-10-2018 12011943.1  PINS Domeinnaam cervantesweb.nl 1-10-2018 12016603.1 PINS Domeinnaam  cervantesonline.ch 1-10-2018 Belangrijk om te weten: In overeenstemming met onze algemene voorwaarden zal er gefactureerd worden tot aangegeven data. U ontvangt spoedig een creditfactuur. Wanneer u zou willen afzien van uw opzegging dient u ons uiterlijk 1 maand voor de bovengenoemde einddatum op de hoogte stellen. Dit kunt u doen via de portal https://mijn.is.nl. Op onze website vindt u meer informatie met betrekking tot de opzegging van specifieke diensten. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u deze richten aan onze Sales Service Center afdeling. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij wensen u nog een fijne dag! Kind regards / Met vriendelijke groet, Rachel Delhaye Service & Delivery KPN Internedservices Wielingenstraat 8, 1441 ZR Purmerend Telefoon: +31(0)299476185 | www.internedservices.nl Deze e-mail is automatisch gegenereerd en derhalve niet door een medewerker ondertekend. Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze mail, neemt u dan telefonisch contact met ons op via ons algemene nummer. Onze receptie zal ervoor zorgen dat u met de juiste medewerker wordt doorverbonden.”

Ik betreur het dat ik vanwege noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen tot deze opzegging heb moeten overgaan. Dit soort uitgaven zijn vanuit mijn beperkte pensioenvoorziening niet meer uit eigen middelen te bekostigen. Zakelijk gezien maken de domeinnamen cervantesonline.nl, cervantesonline.be en cervantesonline.ch echter deel uit van de vanuit Cervantes Holding beoogde werkmaatschappij Cervantesonline. Daarom doe ik langs deze weg een hartstochtelijk beroep op Halbertsma Management Advies, de directie van de Baak en bestuur en leden van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland om op de kortst mogelijke termijn met inachtneming van het gestelde in Corporate Governance binnen het kader van de Cervanteskring over te gaan tot het aantrekken van een bestuur, directie en investeerders/aandeelhouders om van de werkmaatschappij Cervantesonline een succes te maken.