MADRID EN CUBA LIBRE (INGEKORT BERICHT)

Na verzending van Correctie inzake Herfstreis 4 tot en met 10 november 2018 naar het Hart van Spanje gaat mijn aandacht thans uit naar 9 april 2010 De eigenaar van Fulham. Wat mijn idealen betreft zijn die nog steeds hetzelfde als beschreven in mijn beleidsplan. Maar er doen zich steeds complicaties voor. Zo vernam ik gisteren dat Prinses Irene’s zoons Carlos (Hertog van Madrid) en Jaime betrokken zouden zijn bij de vestiging van het Instituto Cervantes in Amsterdam. Deze vestiging maakt gebruik van het logo van het Spaanse Instituto. In dit verband had ik gistermiddag tijdens de VOC-lunch een goede gesprekspartner aan de heer Gilbert Monod de Froideville. De heer Monod de Froideville is in de periode 19871997 aan het Nederlandse Hof verbonden geweest als Ceremoniemeester van Hare Majesteit de Koningin. Op mijn vraag of het Spaans ook een belangrijke rol speelt in zijn geplande school liet de heer Monod de Froideville mij weten dat er in Brussel een instituut actief is dat zich op soortgelijke wijze wijdt aan protocol en diplomatie inzake Spaanstalige landen en dat hij daarmee een samenwerking heeft afgesproken. Ik ben echter van mening dat een dergelijke school een zuigkracht dient te genereren jegens de Nederlandstalige docenten Spaans en hun leerlingen… … Om 20:30 uur ben ik in de Keizer Karelstad teruggekeerd.

P.S. Ik heb de term ‘Cuba Libre’ aan de titel van dit bericht toegevoegd omdat er bij mij in de Calle Loma de los Riscos vanmiddag een sterk drankje werd bezorgd in de aldaar gevestigde bar El Cubano.