JOSÉ CARLOS VAN UPC VERHUISD NAAR DE CALLE DE SAN MIGUEL EN HET VERVOLG VAN MIJN VERHANDELING OVER MADRID

Aan voormalig statutair directeur Liesbeth Halbertsma van het VNO/NCW Management Centrum de Baak CC Penningmeester Danielle Siems en Secretaris Frédérique Bauer van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland en Blanca Cano González Spaans Levende Talen.

Waarde Collegae, Na verzending van Mijn documenten d.d. 12 september vanaf 1996 heb ik mijn ‘computermannetje’ José Carlos opgezocht om mij even bij te staan met een klein technisch probleempje. Dat is thans verholpen. Daarom stuur ik hierbij als tussenrapportage het vervolg op Madrid en cuba libre tot op heden.

16 april 2010 Gesprek met Mw.Drs Eveline Vos Fruit, de Ledenvergadering van D66 Nijmegen en het Eerste Britse Verkiezingsdebat19 april 2010 De Groene Loper25 april 2010 Steun voor Baltasar Garzón1 mei 2010 AA 8113 mei 2010 Mohamed Al Fayed ten onder tegen MadridZaterdag 5 juni 2010 Ontmoeting met Baltasar Garzón25 juni 2010 Het Valkhof in mijn Brieven aan Diana, Prinses van Wales30 juni 2010 Marcel Boekhoorn, The Ritz en de Nationale Ondernemingsprijs Koning Willem IDinsdag 13 juli 2010 Paul de InktvisMaandag 26 juli 2010 Plechtige opening van het AEPE-congres in La Coruña en Dinsdag 27 juli 2010 Asamblea General en Presentatie van uitgeverijen

Mercedes liet weten dat de Fundación Ortega y Gasset Argentina een overeenkomst heeft met het Instituto Cervantes. Zij organiseren in Argentinië o.a. de examens E/LE (Español como Lengua Extranjera). Het instituut Fuentes zit volgens Marjo Eurlings nu in bijna alle lokaties waar NIOW-Talen haar cursussen verzorgde. Dit is een motief om Fuentes om te zetten in Instituto Cervantes Benelux Ltd. Dit heb ik vanmorgen ook besproken met de heer Manuel García van Editorial Edinumen uit Madrid. Hun methode Etapa is geheel afgestemd op het Plan Curricular van het Instituto Cervantes waarom ik in mijn brief van 18 oktober 1996 getiteld Derecho Permanente heb verzocht.