LISSE, DE NACHTEGAAL EN BERICHT VAN KPN INTERNEDSERVICES

Na verzending van Met het oog op Prinsjesdag dinsdag 18 september 2018 heb ik tot 18:00 de sauna in Hotel Amaragua bezocht (Stefania). Ik heb daar gesproken met een echtpaar uit Lisse. Onder meer over de laatste dag van mijn huwelijk op 21 april 1992 in restaurant De Nachtegaal na een bezoek met de Lionsclub Maarn-Maarsbergen aan de Keukenhof. Vanuit deze achtergrond memoreer ik de data waarop Lisse in mijn dossier is vermeld: 19930827199312121997012119980121199806121998081719980819199809031998092119981007199810301999041019990412199907302000032820000517200009132001031320010510200202152003051120050501200508092006041520090324200904062011022120110709 en 20120406. Vervolgens ontving ik dit bericht van KPN Internedservices: “17 sep. 2018 16:32 onderwerp: Herinnering opzegging Domeinnaam – cervantesonline.be Geachte heer van der Heyden, Enige tijd geleden heeft u uw Domeinnaam cervantesonline.be    bij Internedservices opgezegd. De overeengekomen einddatum voor deze dienst is 01-oktober-2018. Per deze datum wordt uw dienst beëindigd. Als u bovengenoemde dienst wenst te behouden dan verzoeken wij u dit uiterlijk 5 werkdagen voor de einddatum kenbaar te maken. Het annuleringsverzoek dient u vanuit het bij ons bekende mailadres te mailen. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat indien de opzegging geannuleerd dient te worden, wij de facturatie hierop zullen aanpassen. Mochten wij geen berichtgeving van u ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat de opgezegde dienst kan worden beëindigd. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Kind regards / Met vriendelijke groet, Delivery KPN Internedservices Wielingenstraat 8, 1441 ZR Purmerend”