DE TROONREDE VAN KONING WILLEM-ALEXANDER

Na verzending van Derde dinsdag van september, de Troonrede van Koning Willem-Alexander en mijn First State of The Union attendeer ik op de troonrede van vandaag.

De vraag hierbij is hoeveel de Nederlandse Regering bereid is te investeren in de uitvoering van het ‘Beleidsplan Cervantes’. Binnen het kader van een zorgvuldige integratie van de vanaf 1968 ontwikkelde Cervantesorganisatie acht ik het van belang dat er een bijdrage wordt geleverd door de regeringen van de vijf koninkrijken die bij de ontwikkeling zijn betrokken. In dit verband vond ik het positief nieuws tijdens de uitzending dat deze keer de grootmeesters aanwezig waren van Spanje, België en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij is er mijns inziens een belangrijke taak weggelegd voor Grootmeesteres Maria Louisa Alexandra gravin van Zuylen van Nijevelt en Grootmeester Jan Versteeg.