STUDIEDAG SPAANS IN NIJMEGEN

Na verzending van De Troonrede van Koning Willem-Alexander  heb ik mij verder gewijd aan mijn dossier Vijftig jaar Madrid en Cervantes. Ik citeer hiertoe Vrijdag 14 januari 2011 NS-keuzedag Bezoek aan de Residentie en de Baak in Noordwijk Om 9:00 uur ben ik vanaf station Nijmegen Dukenburg naar Den Haag gereisd. Daar kwam ik om 11:15 uur aan. Tijd dus om even een kort bezoek af te leggen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de reactie die Minister van Bijsterveldt mij op 28 oktober 2010 heeft doen toekomen op mijn brief 14 oktober 2010 Gelukwens benoeming ter attentie van Minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarna nog een korte wandeling gemaakt door het centrum van de stad en arriveerde – na het standbeeld van Louis Couperus op de gevoelige plaat te hebben vastgelegd – om 11:50 uur in de Sociëteit Pulchri aan het Lange Voorhout, waar ik al direct vriendelijk werd verwelkomd door de heer Axel Rosenthal Huber en voormalig brigade-generaal Thomas uit Eerbeek. Het was mij een waar genoegen wederom met een groep officieren van de cavalerie aan tafel plaats te nemen onder voortreffelijk gastheerschap van de heer Rosenthal Huber. Tijdens de maaltijd werd er door een van de aanwezigen aandacht gewijd aan het onderwerp de Sfinx. Mijns inziens een onderwerp van Egyptische signatuur. Vandaar dat ik mijn tafelgenoten heb verteld dat ik op 18 augustus 1997 in mijn dagboek heb geschreven “Ze hebben mij liever daar, dan een Egyptenaar” als vermeld in How to build The Bridge and to become The Partner. Ik heb hen daarbij ook inzage gegeven in mijn boek en de actas van het AEPE-Congres in Madrid. De bijeenkomst werd afgerond met een kopje koffie aan de bar. Daar heb ik ook nog even gesproken met de heer Tengbergen (hij heeft een dubbele achternaam, maar de eerste achternaam ben ik even kwijt), die naar zijn zeggen van 1978 tot 1982 heeft gewerkt op de Nederlandse Ambassade in Madrid. Ik heb de heer Rosenthal Huber ook laten weten dat Prins William en Kate Middleton exact veertien jaar nadat ik mijn Letter to Reverend David Brindley in Warwick op de pastorie van St Mary’s Church had afgeleverd in Westminster Abbey in het huwelijk treden.

En Maandag 17 januari 2011 Mijn ervaringen in Madrid en omstreken Gisteravond heb ik weer een bezoek gebracht aan Le Figaro aan de Waalkade in Nijmegen. Daar trof ik de heer en mevrouw Berend en Anneke ten Hoove uit Beuningen. Zij zijn inmiddels voor mij gewaardeerde gesprekspartners geworden en vermeld in De Aftrap, Over de brug komen ter attentie van de Voorzitter van de Valkhofvereniging en de Valkhofstichting te Nijmegen, Vossenjacht, Happy Valentine, Elizabeth The Virgin Queen, Aanmeldingstermijn Colloquium in Buenos Aires verlengd tot eind januari 2009 en Pauline Krikke maakt plaats voor Liesbeth Halbertsma als Burgemeester van Arnhem.

Dat dit op pure fantasie van de heer Triebels berust heb ik inmiddels begrepen, maar het bericht is wel belangrijk vanwege de hierin vermelde beleidsdocumenten. De heer Ten Hoove liet weten dat hij in april aanstaande naar Madrid gaat. Daarom heb ik hem op zijn verzoek zojuist het volgende bericht gestuurd. “Subject: Mijn ervaringen in Madrid en omstreken Date: January 17, 2011 12:13:52 PM GMT+01:00 To: Berend ten Hoove “Hallo Berend, Leuk van je te hebben vernomen dat je in april naar Madrid gaat. Zoals ik je heb gezegd is Madrid mijn tweede vaderstad. Zoals afgesproken stuur ik je hierbij enige ervaringen met de hoofdstad van het Koninkrijk Spanje. Gemakshalve geen lang verhaal maar een overzicht van de mijns inziens voor jou relevante Nederlandstalige documenten in mijn website waarin Madrid is vermeld. Vervolgens de jaren hierna Overdracht Letters to Diana Princess of Wales aan El Presidente del Gobierno del Rein de España, Aankomst in Segovia, Het gaat goed met het Spaans, John El Inglés e.v., Cervantes es Mi Vida, Cervantes Empresarial, La Dirección de ABN se declara neutral entre Barclays y el Consorcio de Santander, Ibiza maandag 21 april 2008 Uitnodiging Alumnibijeenkomst Barcelona en Madrid

In dit verband vestig ik de aandacht op dit bericht: “Sectie Spaans Vereniging Levende Talen Beste docent, Hierbij nodigen we u van harte uit voor de Tercera Jornada Didáctica die het Radboud Netwerk Spaans in samenwerking met het Radboud PUC of Society (Pre-University College) op woensdag 19 september 2018 organiseert. Het hoofdthema van deze dag is het literatuuronderwijs. Daarnaast gaan we het hebben over de positie van het Spaans in het middelbaar onderwijs. Ook is er ruimte voor overleg over actuele kwesties. Het programma ziet er als volgt uit: 15:00 Ontvangst 15:10 Danielle Siems over de positie van het Spaans in het middelbaar onderwijs + discussie 16:00 Presentatie Esther Schat: Intercultureel en taalgericht literatuuronderwijs 16:30 Good practice: korte presentaties van docenten over hun literatuuronderwijspraktijk 17:15 Rondetafelgesprek over het literatuuronderwijs met als meest principiële vraag: waarom geven we eigenlijk literatuuronderwijs? 17:45 Collectief: actuele kwesties 18:00 Diner 19:00 Lezingen van Brigitte Adriaensen en Maarten Steenmeijer over de nieuwste ontwikkelingen in de Spaanse en de Spaans-Amerikaanse literatuur Plaats: Universiteitsbibliotheek, Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen, zaal 01.05B. Kosten: € 100,- p.p. inclusief diner en certificaat van deelname. U kunt zich inschrijven via het online inschrijfformulier op de website van het Radboud Pre-University College of Society. We hopen u te mogen ontvangen op 19 september!  Met vriendelijke groet, namens het Radboud Netwerk Spaans Maarten Steenmeijer”

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 19 september 1993 Videotherapie19 september 1996 De Nieuwe Golfbeweging19 september 1996 Gerookte Zalm 19 september 1996 Faxbericht State of The Union19 september 1996 First State of The Union19 september 1997 Korte terugblik op de herdenkingsdienst voor Diana in de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout te ‘s-Gravenhage19 september 1998 Uw bedankbrief (2)19 september 1998 Teatro Cervantes19 september 1998 Cervantesproject19 september 1998 Harten Troef19 september 2000 Tweede Gouden Eeuw19 september 2004 Brug naar de toekomst19 september 2005 Klantvriendelijkheid19 september 2008 Bestuurslidmaatschap Stichting Cervantes Benelux ter attentie van Prof.Dr. M.P.A.M. Kerkhof19 september 2010 Veertien jaar na mijn First State of The UnionMaandag 19 september  2011 Vernieuwing en Instandhouding Handelsmerk Instituto CervantesMaandag 19 september 2011 Vernieuwing Beneluxregistratie, Maandag 19 september 2011 Op De Hoogte.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 19 september 2002 My Family19 september 2007 Het speelveld is uitgezet en de wedsrijd kan beginnen19 september 2008 Garage Scholten19 september 2009 Noordwijk aan de ZuidkustZondag 19 september 2010 Veertien jaar na mijn eerste State of The UnionMaandag 19 september 2011 Nieuw Elan, Althorp Palace en mijn eerste “State of The Union” en Woensdag 19 september 2012 Het Landgoed van Julio Iglesias.

Tenslotte. Ik vond het een prachtige Troonrede. Zodra de hieraan gekoppelde beleidsvoornemens worden gekoppeld aan een duidelijk uitvoeringsprogramma door daartoe gemotiveerde ondernemers wordt dit beleid zeer zeker een succes!